De wettelijke geluidsnormen voor Schiphol
zijn voor het eerst sinds de invoering van de Schipholwet in 2003
overschreden. Dat meldt de Inspectie Verkeer en Waterstaat vandaag
in de handhavingsrapportage Schiphol over het gebruiksjaar 2006 dat
loopt van 1 november 2005 tot en met 31 oktober 2006.

Volgens de inspectie zijn de grenswaarden
van drie handhavingspunten ten noordoosten van de luchthaven door
een toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan overschreden. De
belangrijkste oorzaken hiervan zijn de problematiek van het
parallel starten vanaf Polder- en Zwanenburgbaan (waarbij om
veiligheidsredenen een andere startprocedure wordt gevolgd dan
oorspronkelijk de bedoeling was) en het eind vorig jaar een aantal
keren buiten gebruik zijn van de Aalsmeerbaan wegens het loslaten
van de toplaag.

De overschrijding is aanleiding voor de
inspecteur-generaal van Verkeer en Waterstaat om maatregelen te
nemen. Hier aan voorafgaand vindt onder meer een analyse plaats van
de door Schiphol genoemde oorzaken. Ook onderzoekt de inspectie
daarbij of met name Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland zich
voldoende hebben ingespannen om de overschrijdingen te voorkomen of
te beperken.

bron:Inspectie verkeer waterstaat