VOLENDAM - Geluidsoverlast is een van de grootste irritaties. Veertig procent van alle Nederlanders heeft last van geluidshinder. Dan spreek je over ruim 7 miljoen mensen. We onderscheiden twee categorieën, binnenlawaai door bijvoorbeeld burenoverlast en buitenlawaai, overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld vlieg of wegverkeer. Die eerste categorie is veruit de grootst.à¢â‚¬, stelt Lucas Keizer, directeur van geluidsisolatiebedrijf KGIGROEP.

Slapen langs een spoorweg of drukke buurt went niet. Ook al denken sommige aanwonende dat ze er geen probleem mee hebben. Een onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat mensen die langs een spoorlijn of drukke buurt wonen, onrustiger slapen en ook niet zo lekker slapen, zegt Lucas Keizer.
Het geluid werd tijdens de onderzoeksnachten continu, zowel buiten als in de slaapkamer, gemeten. Een bewegingsmeter om de pols van de proefpersonen, in de leeftijd van 18 tot 80 jaar, hield continu de bewegingen bij. Hieruit werd de motorische onrust tijdens een verkeerspassage en over een gehele slaapperiode bepaald. Met een druk op een knop op de bewegingsmeter kon de deelnemer aangeven wakker te zijn geworden. In een logboek hielden de deelnemers bij hoe zij vonden dat ze geslapen hadden.
Goede slaap is van belang voor uiteenlopende aspecten van het functioneren, van immuunsysteem tot geheugen. Geluid van vliegtuigen,weg- of railverkeer activeert ons tijdens de slaap, ook als we al lang in die omstandigheid wonen, concludeert Lucas keizer.
Als de grenswaarde van 50 decibel - te vergelijken met het geluid van een stofzuiger - overschreden wordt, komen er stresshormonen vrij in het lichaam', legt Lucas keizer van de KGIGROEP uit. 'Die hormonen - adrenaline, cortisol en noradrenaline - zorgen voor een verhoogde belasting voor het hart en de bloeddruk, waardoor er op lange termijn een risico op hartfalen, een hoge bloeddruk en hersenbloedingen ontstaat. Verschillende studies tonen onafhankelijk van elkaar die relatie aan, maar wetenschappers hebben de termijn nog niet afgebakend. De meeste onderzoeken fixeren zich immers op de auditieve effecten van geluid en veel minder op de niet-auditieve effecten.'
Drie jaar geleden analyseerde het gerenommeerde Royal College of London 101.000 sterfgevallen door hartfalen. Daaruit bleek dat de doodsoorzaak 3.003 keer een overmatige blootstelling aan lawaai was, bijna 3 procent dus. 'Mensen die de hele dag lawaai horen, komen veel vermoeider thuis', zegt Lucas keizer.
Daarmee worden beweringen van mensen die het geluid niet meer horen omdat ze er aan gewend zijn, naar het rijk der fabelen verwezen. Lawaai blijkt een groeiend gezondheidsprobleem. Inmiddels is bekend dat de Nederlandse overheid meer dan € 1miljard per jaar aan ziektekosten betaald. Weggegooid geld, tenzij de overheid wakker wordt en haar verantwoordelijkheid neemt. Door geluidsisolatie met de lopende thermische isolatieprogramma's te combineren, sla je twee vliegen in een klap en kun je miljoenen euro's besparen stelt keizer vast.