De raad van Alkmaar heeft unaniem besloten
om de heer Pieter Marinus Bruinooge (Piet) aan te bevelen bij de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De heer
Bruinooge wordt aanbevolen als eerste kandidaat voor de vervulling
van het ambt van burgemeester van Alkmaar. Dit in verband met het
vertrek van de huidige burgemeester, mevrouw. drs. M. van Rossen.
Mevrouw van Rossen gaat per 1 januari 2007 genieten van haar
pre-pensioen.

De heer Bruinooge is gehuwd, heeft 4
kinderen en is 51 jaar. De heer Bruinooge is sinds 2003
Burgemeester in Renkum. Daarvoor was de heer Bruinooge 6 jaar
wethouder en loco-burgemeester in Middelburg en 16 jaar raadslid in
Middelburg, waarvan 6 jaar fractievoorzitter. De heer Bruinooge is
lid van het CDA. De afgelopen 60 jaar had de gemeente Alkmaar een
burgemeester die lid was van de PvdA. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen was de PvdA de grote winnaar en het CDA
de grote verliezer.

bron:Gemeente Alkmaar