De gemeente Alkmaar keurt de
constructietekeningen van de Provincie Noord Holland voor een nieuw
viaduct bij de Kraspolderbrug in Alkmaar voorlopig niet goed. Het
college van B&W vindt dat het ingediende ontwerp onvoldoende
garanties biedt voor de veiligheid van de toekomstige gebruikers
van het viaduct en de ondergelegen weg. Vandaag wordt de
gemeenteraad van Alkmaar per brief ingelicht.

Het viaduct maakt onderdeel uit van een
groot project waarbij de Provincie Noord Holland de N242 tussen het
AZ stadion aan de rand van Alkmaar en Heerhugowaard aan het
verbreden is en kruisingsvrij maakt. Het viaduct bij de
Kraspolderbrug moet het mogelijk maken dat verkeer richting
Heerhugowaard wordt gescheiden van verkeer dat afslaat richting de
nieuwbouwwijk de Kraspolder, de voormalige gemeente Oudorp en het
industrieterrein Oudorperpolder. Het afkeuren van het ontwerp van
het viaduct kan grote vertraging opleveren. Het werk wordt
uitgevoerd door bouwbedrijf Heijmans uit Den Bosch en verkeerd al
in een vergevorderd stadium.

bron:Gemeente Alkmaar