De gemeente Alkmaar is op zoek naar actieve allochtone vrouwen die voor een periode van een jaar lid willen worden van het Participatieteam Allochtone vrouwen Alkmaar (P-team). Van het P-team verwacht de gemeente Alkmaar dat het via gesprekken en debatbijeenkomsten en op basis van eigen ideeën de gemeente Alkmaar helpt bij het maken van concrete plannen om de participatie van kansarme allochtone vrouwen te bevorderen. 

Er zijn in Alkmaar veel allochtone vrouwen die tot nu toe niet tot nauwelijks gebruik maken van voorzieningen of meedoen aan allerlei activiteiten. De gemeente Alkmaar wil deze groep vrouwen graag beter leren kennen en haar beleid beter afstemmen op wat deze vrouwen nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Daarom richt zij het ´Participatie team allochtone vrouwen' op.

Participatieteam
Het P-team wordt een netwerk van allochtone vrouwen die samen gaan onderzoeken hoe deze groep vrouwen te bereiken. Zij bedenken voorstellen om voorziening meer toegankelijk te maken of bedenken andere activiteiten. Zij gaan in debat met organisaties en instellingen in de wijk, het bedrijfsleven en de gemeente. Het P-team heeft een jaar, tot augustus 2006, om tot een advies aan de gemeente te komen.

PaVEM
Het P-team is een van de acties die voorvloeit uit het convenant met de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (PaVEM). De commissie PaVEM is in juli 2003 ingesteld onder leiding van Paul Rosenmà¶ller en heeft tot doel de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen. De commissie ondersteunt gemeenten waar nodig bij het realiseren van die doelstelling op lokaal niveau en bij het vormgeven van de lokale regierol.

Informatiebijeenkomst P-team
Vrouwen die ideeën hebben over participatie van allochtone vrouwen en zich graag willen inzetten voor andere vrouwen kunnen lid worden van het P-team. Een lid van het P-team zal gemiddeld 4 uur per week kwijt zijn aan diverse activiteiten. Voor een lid kan deelname een geweldige uitbreiding van haar netwerk op leveren. Verder kunnen de leden interessante bijeenkomsten verwachten en is training mogelijk om het werk zo goed mogelijk te doen. P-team leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het COS Noord-Holland is belast met het samenstellen van het team. Het team kan ook na de samenstelling van het team rekenen op professionele ondersteuning.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular