De gemeente Amsterdam heeft gedreigd met politieingrijpen in het
kraakpand Pakhuis Afrika als de aangekondigde voorstelling Damoclash
van aanstaande woensdag door zou gaan.Bewoners en gebruikers woedend
over aangekondigd grootschalig
politie-ingrijpen

De Gemeente dreigt met politieoptreden bij de culturele bijeenkomst van
Damoclash aanstaande woensdag. Op grond van een nog niet openbaar
rapport van de dienst Milieu- en Bouwtoezicht wil de Gemeente Amsterdam
namelijk geen evenementen met meer dan 50 bezoekers toestaan in Pakhuis
Afrika. De gebruikers van het pakhuis zijn woedende omdat ze - in
tegenstelling tot de gemaakte afspraken - geen gelegenheid hebben gehad
de nodige ingrepen te verrichten. Op deze manier stuurt de gemeente aan
op een volstrekt overbodige confrontatie.

Er zijn in de afgelopen twee jaar drie inspecties voor de
brandveiligheid geweest. De afspraak was dat Milieu- en Bouwtoezicht een
rapportage zou maken van de mogelijke gebreken en dat de bewoners van
Pakhuis Afrika deze zouden verhelpen. Bij de eerste twee inspecties,
waarbij de brandweer ook aanwezig was, zijn minimale gebreken
geconstateerd die door gebruikers van het pakhuis direct verholpen zijn.

Nu, ruim drie maanden na de laatste inspectie en à©à©n werkdag voor de
ruim aangekondigde bijeenkomst van Damoclash, komt de dienst Milieu- en
Bouwtoezicht met de eis dat niet meer dan 50 bezoekers worden
toegestaan. Een rapport van de dienst d.d. 2 maart j.l. waarin
onaangekondigd aanvullende eisen staan vermeld, is hiervoor de basis.
Damoclash komt hiermee in gevaar omdat het evenement gemiddeld 350
bezoekers trekt. De gemeente heeft gedreigd bestuursdwang toe te passen
als het evenement toch plaatsvindt. Ook andere toekomstige evenementen
in het pakhuis komen in het gedrang.

De gebruikers en bewoners van Pakhuis Afrika zijn verbaasd over de
communicatie. Woordvoerder Linda: "De gemeente zet ons voor het blok. Ze
komt op het laatste moment met allemaal nieuwe eisen. Door niet op tijd
te communiceren en direct te dreigen met politieoptreden kiest de
gemeente onnodig voor de confrontatie. Wij hebben altijd de volste
medewerking verleend, maar zij staat een constructieve oplossing in de
weg. We krijgen niet eens de gelegenheid te reageren."

De bewoners en gebruikers eisen een onafhankelijk onderzoek van de
brandweerinspectie en een gerechtelijke toetsing van de aangekondigde
bestuursdwang. Na 2 jaar van culturele bijeenkomsten met in totaal ruim
50.000 bezoekers en drie brandweercontroles waarbij nooit substantiële
problemen zijn geconstateerd is het onbegrijpelijk dat er nu
bestuursdwang wordt toegepast.

Pakhuis Afrika is een bloeiende culturele vrijplaats en vervult in die
hoedanigheid een belangrijke functie voor de stad Amsterdam. De gemeente
dreigt met haar verbod op grotere evenementen in het pakhuis deze
opbloei de nek om te draaien. Woordvoerder Linda: "Deze manier van doen
sluit perfect aan bij de ontruimingen van de Graansilo, het vrieshuis
Amerika en de Kalenderpanden. Ontruimen en verbieden lijkt wel de kern
van het broedplaatsenbeleid."

Bron: Pakhuis Afrika