De voorzieningenrechter in Arnhem heeft op
27 februari 2007 uitspraak gedaan in het kort geding van de
gemeente Arnhem, Vitesse en Eurocommerce tegen Gelredome.Beslist is
dat het door Gelredome gelegde beslag op het stadion van rechtswege
is vervallen. Dat houdt in dat de gemeente het stadion kan leveren
maar ook moet leveren aan Eurocommerce op grond van de eerder
gesloten intentieovereenkomst.

De voorzieningenrechter is voorts van
oordeel dat Gelredome ook misbruik van haar positie maakt door
instemming aan de verkoop van het stadion te weigeren, teneinde
voordelige condities voor huur van Eurocommerce te bedingen. De
gemeente, Vitesse en Eurocommerce hebben belang bij een snelle
levering.

De vorderingen, die Gelredome op haar
beurt tegen de Gemeente heeft ingesteld, worden afgewezen op grond
van de volgende gronden:

-de gemeente heeft voldaan aan het
matchingsrecht (optierecht) jegens Gelredome. Zij heeft alle
essentialia van de koopovereenkomst met Eurocommerce aan Gelredome
verstrekt. Gelredome heeft vervolgens niet binnen de voorgeschreven
termijn van twee maanden gereageerd;

-indien in een later stadium mocht blijken
dat Gelredome wel nog een matchingsrecht heeft jegens de gemeente,
zal dit (eventueel) dienen te leiden tot een schadevergoedingsactie
van Gelredome jegens de gemeente;

-het recht op levering van Eurocommerce is
een sterker recht dan het matchingsrecht van Gelredome;

-een belangenafweging valt in het voordeel
uit van de gemeente, Vitesse en Eurocommerce.

Bron: Rechtbank Arnhem