Inwoners uit gemeente Beverwijk kunnen vanaf 1 december aanstaande hun
on-line aangevraagde uittreksel uit de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA) ook digitaal aangeleverd krijgen. Gemeente
Beverwijk geeft een digitaal waarmerk aan het document mee dat de
echtheid ervan borgt. Daardoor kunnen de uittreksels digitaal worden
verstuurd.

Uittreksels uit de GBA is het meest aangevraagde product van gemeenten.
Het aanbieden en verstrekken van deze uittreksels via internet en
e-mail, leidt tot besparing van kosten en tijd. De uittreksels kunnen
met behulp van identificatie met een Burgerpin via de website
(frontoffice) van de gemeente worden aangevraagd. Met enkele
aanpassingen in de interne automatiseringssystemen (backoffice) van de
gemeente Beverwijk kan de aanvraag nu volledig geautomatiseerd worden
verwerkt. De aanvrager wordt hierdoor direct geholpen, k wanneer het
gemeentehuis gesloten is. Paul Bakker, informatiemanager van de
gemeente Beverwijk: De gemeente Beverwijk heeft de kans gekregen mee te
draaien in dit traject, waarbij wij een koppeling tussen de front- en
de backoffice als randvoorwaarde hebben gesteld. Op deze manier kan
daadwerkelijk gesproken worden van een elektronische dienstverlening.
Het proces van aanvragen en verstrekken wordt veel efficinter en de
doorlooptijd korter.

Technische realisatie

Bij de technische realisatie van de toepassing speelt een aantal
partijen een rol. Het digitale waarmerk wordt geplaatst met behulp van
de dienst WebSign, die wordt geleverd door Gemnet CSP (in samenwerking
met D Soft, IVORY en PinkRoccade). De interactie met de aanvrager is
gerealiseerd met het mid-/frontoffice-systeem VIP Totaal van
Gemeenteweb. Tevens wordt vanuit dit systeem een koppeling gelegd naar
de backoffice. In het backoffice-systeem, Cipers van PinkRoccade, zijn
aanpassingen doorgevoerd om de koppeling te realiseren. De toepassing
voor het waarmerken van een uittreksel is ontwikkeld in samenspraak met
ICTU/PKIoverheid. Voor het elektronische waarmerk wordt een PKIoverheid
SSL-certificaat gebruikt. Over de benodigde technische realisatie zegt
Pieter-Bas Nederkoorn, directeur Gemnet CSP: De dienst WebSign kan in
alle organisaties en binnen alle bestaande systemen worden ingezet voor
uiteenlopende doeleinden. Met relatief eenvoudige technische
inspanningen kan de dienst worden ingepast in bestaande processen. Waar
deze processen nu een papieren eindproduct hebben, is het nu mogelijk
deze volledig elektronisch te laten plaatsvinden.

Ketenafspraken
Gemeente Beverwijk is in gesprek met organisaties die veel gebruik
maken van het uittreksel om ervoor te zorgen dat die de digitale versie
straks ook accepteren. Dat zijn ondermeer scholen in het Voortgezet
Onderwijs die voor de inschrijving van nieuwe leerlingen gebruikmaken
van de uittreksels. Het gaat dan niet alleen om acceptatie maar ook om
het gebruik ervan te stimuleren. Het voordeel van een digitaal
uittreksel neemt toe, naarmate meer partijen in de keten dit opnemen in
hun eigen proces, verklaart Paul Bakker deze inspanning van de
gemeente. We mikken op een ingebruikname per 1 december aanstaande,
zodat het digitale uittreksel gebruikt kan worden voor de
inschrijvingen van het nieuwe schoolseizoen. (Persbericht gemeente
Beverwijk)

Bron: Programmabureau Advies Overheid.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular