De gemeente Breukelen heeft onder leiding
van Burgemeester Dales als eerste gemeente het initiatief genomen
om stemmen langs de snelweg mogelijk te maken. De duizenden
automobilisten die dagelijks gebruik maken van de A2 kunnen op 22
november aanstaande hun stem uitbrengen in het Shell station Ruwiel
in Breukelen langs de A2 (richting Amsterdam). Dit Shell station is
dan als officieel stemlokaal voor de Tweede Kamerverkiezingen
ingericht.

In het kader van een meer klantgerichte
overheid wil de gemeente Breukelen het voor de kiezer makkelijker
maken te stemmen. Voormalig minister van bestuurlijke vernieuwing
Alexander Pechtold brengt op 22 november aanstaande als eerste zijn
stem uit, en ondersteunt hiermee van harte dit moderne initiatief
van de gemeente Breukelen.

“Voor een moderne democratie is het
van essentieel belang dat een hoog percentage van de bevolking haar
stem uitbrengt om zo de politieke koers van een land te
sturen”. Aldus burgemeester Dales van de gemeente Breukelen.
Werkende mensen stemmen doorgaans minder. Hun excuus? Zij zijn
altijd onderweg. Daarom brengt de gemeente Breukelen het stemlokaal
dit jaar naar de reizende burger toe.

Kieswet nog niet aangepast aan de moderne
maatschappij

Helaas voorziet de kieswet alleen in de
mogelijkheid om te stemmen in een stemlokaal binnen de eigen
gemeente. Inwoners van buiten de gemeente Breukelen die langs de A2
willen stemmen, hebben hiervoor een kiezerspas nodig. Zo’n
kiezerspas verkrijgt u door met uw stempas/oproepkaart naar uw
eigen gemeentehuis te gaan. Daar wordt de stempas/oproepingskaart
omgezet in een kiezerspas. Let op: het aanvragen van een kiezerspas
kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2006. Voor inwoners van
Breukelen geldt dat zij in elk stemlokaal in Breukelen terecht
kunnen met hun stempas en dus ook langs de A2.

bron:Gemeente Breukelen