De gemeente Ede gaat meedoen aan het leerbanentraject, Dit betekent dat de gemeente zich er samen met MKB-Nederland en het ministerie van Onderwijs voor gaat inzetten dat er de komende jaren zo'n 135 leerbanen beschikbaar komen voor jongeren die met een onvoldoende opleiding de school verlaten.

Het streven is de leerbanen uiteindelijk zoveel mogelijk om te zetten in reguliere banen. Het aantal leerlingen dat voortijdig zonder vakdiploma uit het beroepsonderwijs uitvalt is hoog. Landelijk gezien stroomt gemiddeld zo'n 30% van de startende VMBO-leerlingen zonder vakdiploma uit naar het bedrijfsleven. Veel van deze ongediplomeerden gaan werken in het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Hierdoor moet het MKB steeds vaker extra investeringen doen om hen alsnog op het gewenste niveau te krijgen. Omdat deze 'diplomaloze' werknemers in tijden van economische recessie veelal als eerste sneuvelen, zijn MKB Nederland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), een arrangement aangegaan waarbij MKB Nederland zich inzet om 10.000 leerbanen te realiseren. Hiermee verwachten zij tevens een bijdrage te leveren aan de preventie van vroegtijdige schooluitval.
De gemeente Ede gaat - evenals de andere gemeenten in regio De Vallei
- participeren aan dit leerbanentraject. De doelstellingen is het realiseren van maximaal 135 leerbanen. Door te participeren aan dit project hoopt de gemeente bij te dragen aan de preventie van ongediplomeerde schoolverlaters. De projectleiding ligt bij regiobureau De Vallei.
Bij het in dienst nemen van een leerling mogen werkgevers per leer-werkovereenkomst (betaald of niet betaald) per jaar EUR 2500 in mindering brengen op hun belastingaangifte. Bedrijven die een leerbaan aan willen bieden, zullen voor zover ze dat nog niet zijn, geaccrediteerd moeten worden als leerbedrijf.

bron:Gemeente Ede