(Persbericht) Gisteren is de gemeenteraad in Eindhoven, in navolging van het college van B&W, akkoord gegaan met de uitrol van het Framework van The Natural Step in de Gemeente Eindhoven. Het Framework wordt gebruikt om kennis en kunde rondom duurzaamheid te ontwikkelen in het gemeentelijk apparaat zodat duurzame ontwikkeling wordt verankerd in besluitvorming, planning en uitvoering. Wethouder Joost Helms was na afloop van de vergadering zichtbaar tevreden met het besluit.

The Natural Step is een internationale non-profit organisatie gericht op het creëren van een duurzame samenleving. Al twee decennia lang is The Natural Step te vinden in de voorhoede van internationaal onderzoek en dialoog over duurzame ontwikkeling. The Natural Step heeft een bewezen, op de wetenschap gebaseerd, model ontwikkeld dat de samenleving en bedrijven helpt duurzame ontwikkeling beter te begrijpen en te integreren in economische, sociale en milieu beslissingen.

In het voorjaar van 2010 volgde na een eerste kennismaking een serie van gesprekken die de mogelijkheden en ambities op het gebied van duurzaamheid voor de Gemeente Eindhoven met de aanpak van The Natural Step verkenden. Het effect van de verduurzaming levert een organisatie op die met een gedeelde taal duurzaamheid meeneemt in beslissingen en besluiten van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast biedt de aanpak een uitgelezen kans om het thema duurzaamheid binnen de Brainport-regio, de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, als integraal onderwerp op de economische agenda te plaatsen.

The Natural Step is in 1989 opgericht door de Zweedse oncoloog dr. Karl-Henrik Robà¨rt en is wereldwijd vertegenwoordigd met kantoren in 15 landen. In de verleden jaren heeft een aantal van de meest vooraanstaande merken ter wereld en een aanzienlijk aantal gemeenten de methodiek toegepast bij de integratie van duurzaamheid in de organisatie waaronder IKEA, Nike, Interface, Starbucks, Vancouver (Canada) Dublin (Ierland) en Portland (VS).

In Nederland is voor de introductie van de methodiek Flexible Platform Foundation opgericht, dat als Local Focal Point naast wetenschappelijk onderzoek zich ook richt op training, advies en internationale samenwerking tussen individuen, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kijk voor meer informatie op www.flexibleplatform.org

-----------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie; niet voor publicatie

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Berend Aanraad +31 (0)6- 4346 9381
of via [email protected]