De Noord Hollandse gemeente Heerhugowaard is de laatste jaren zeer snel
gegroeid. De vraag is of de dienstverlening van deze voormalige
plattelandsgemeente beantwoord aan wat al die nieuwe inwoners willen.
Dat gaat de gemeente nu onderzoeken.

Voor een groot aantal zaken kunnen inwoners en gebruikers bij de
gemeente Heerhugowaard terecht. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van
het paspoort, het in ondertrouw gaan, of de aanvraag voor een
bouwvergunning. De manier waarop de gemeente deze informatie, diensten
of producten levert bepaalt voor een groot gedeelte de tevredenheid van
de inwoners over de gemeente.

Omdat de gemeente deze
klanttevredenheid wil vergroten wil zij haar dienstverlening daar waar
nodig verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente weet hoe
haar inwoners over de geleverde diensten denkt.

Daarom vraagt de
gemeente de komende weken (in april en in mei) voor verschillende
´producten' aan inwoners hun mening over de dienstverlening. Het gaat
dan om de volgende producten:

  • Informatieverstrekking WOZ-waardering en aanslag gemeentelijke belasting
  • verstrekken reispapieren (afdeling Burgerzaken)
  • afhandeling aanvraag bouwvergunning (afdeling Bouwen)
  • in behandeling nemen meldingen / klachten openbare ruimte (afdeling Wijkbeheer)
  • afhandeling aanvragen WVG (afdeling Sociale Zaken)
  • afhandeling gebruiksvergunning (Brandveiligheid)

Voor
elk van deze producten is een korte vragenlijst uitgewerkt. Deze
vragenlijst wordt de komende weken ingevuld door een willekeurige
aantal inwoners die in de afgelopen tijd met à©à©n van deze producten te
maken hebben gehad. 

De gemeente werkt al langer aan de
verbetering van haar dienstverlening. Inwoners en bedrijven 
kunnen steeds meer diensten via de computer regelen. En zo gaat de
gemeente, na de renovatie van haar gemeentehuis, ook bijvoorbeeld
werken met de zogenaamde 'à©à©n-loket' gedachte. Inwoners en bedrijven
hoeven dan slechts op à©à©n punt al hen vragen te stellen. Vanuit dat à©à©n
punt worden zij dan geholpen en krijgen zij ook aanvullende informatie.
Dit geldt zowel aan de balie, als aan de telefoon, als op het website
van de gemeente Heerhugowaard.

 
bron: Gemeente Heerhugowaard