Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft besloten medewerking te verlenen aan de bouwaanvraag 1e
fase van Monumentenbeleggingsinstelling Cornelius B.V. Het plan behelst
de verbouwing van het Corneliusgebouw op het terrein van de voormalige
psychiatrische inrichting Willibrordus in 39 koopwoningen voor
starters.

Het plan betreft kleine betaalbare tweekamer-appartementen en enkele
royale appartementen voor (jonge) startende kopers. Twintig van de 39
woningen vallen in de prijsklasse tot à¢?¬180.000, de overige 19 woningen
gaan tussen de à¢?¬180.000 en à¢?¬ 300.000 kosten. Het plan voldoet aan het
volkshuisvestingsplan van de gemeente en aan de stedenbouwkundige visie
van het Willibrordterrein.

De bouwaanvraag is in strijd met het
geldende  bestemmingsplan. Daarom moet een artikel 19 WRO
procedure worden gevoerd. In het huidige bestemmingsplan hebben de
gronden de bestemming "Medische voorzieningen". Het bouwplan is hiermee
niet in overeenstemming, omdat deze gronden alleen bestemd zijn voor
een psychiatrisch ziekenhuis met de daarbij behorende gebouwen,
dienstwoningen en andere gebouwen.  

Verder
heeft het Willibrordterrein een complexbescherming in de zin van de
Monumentenwet 1988 en heeft het gebouw Cornelius de status van
Beschermd Rijksmonument. Hierdoor is tevens een monumentenvergunning
vereist. De monumentenvergunning zal binnen afzienbare tijd door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden verleend.