In heel Nederland is de afgelopen tijd het onroerend goed opnieuw
getaxeerd op grond van de Wet Onroerende Zaken. Op basis van deze
taxatie worden belastingen en heffingen vastgesteld. Over de taxatie is
veel onrust en worden veel processen gevoerd. Vanaf 1 maart kan
iedereen in de gemeente Heiloo zien hoeveel het onroerend goed daar
waard is.

Vanaf 1 maart is er een speciaal WOZ-portaal geopend op de website van de gemeente Heiloo (www.heiloo.nl). Op
deze site kan iedere inwoner van Heiloo informatie opvragen over de
waardevaststelling van het eigen object (woning of bedrijfsobject).
Daarnaast is er algemene informatie te vinden over de Wet Waardering
Onroerende Zaken (WOZ) en de uitvoering van deze wet.

Met het WOZ-portaal wil de gemeente Heiloo de digitale dienstverlening voor haar inwoners uitbreiden. De
ontwikkeling van een digitaal loket heeft als doel om de website op te
nemen als integraal onderdeel van de dienstverlening van de gemeente.

Op het WOZ-Portaal www.heiloo.woz-portaal.nl kunnen de inwoners van Heiloo gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

·         opvragen
van de geregistreerde kenmerken van het eigen object, o.a. inhoud,
soort object, bouwjaar en grootte van het perceel waarop het object
gelegen is.

·         opvragen van de gegevens en waarde van objecten die als onderbouwing zijn gebruikt voor de waarde van het eigen object

·         raadplegen en printen van het taxatieverslag van het eigen object

·         bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van het pand

Om
de gegevens van het getaxeerde eigendom te kunnen raadplegen, moeten
inwoners van Heiloo inloggen. De gegevens op deze website zijn namelijk
afgeschermd en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens.
 Alleen de belanghebbenden van een object, de eigenaar en de
gebruiker kunnen deze inzien. Bij het inloggen is nodig: sofinummer,
geboortedatum, postcode en huisnummer van de hoofdbelastingplichtige. Dit is de persoon die op de gemeentelijke aanslag of de WOZ-beschikking staat vermeld.

 

Op
de belastingaanslag staat aangegeven welke gemeentelijke belastingen en
heffingen inwoners van Heiloo moeten betalen, zoals
onroerend-zaakbelasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing en
hondenbelasting. Bij de belastingaanslag is een brochure gevoegd over
deze gemeentelijke heffingen en de tarieven. Hierin staat of er een
bepaalde heffing of belasting betaald moet worden, waarom dit betaald
moet worden en om welk bedrag het gaat. Ook staat aangegeven op welke
manier er bezwaar gemaakt kan worden tegen de aanslag. Ook wordt
vermeld onder welke omstandigheden vrijstelling kan worden verkregen.