De gemeente Leeuwarden heeft aan het bedrijf Grondnet BV toestemming gegeven om zand en aarde op de Junokade op te slaan. In kort geding heeft VRB, een ter plaatse gevestigd internationaal handelsbedrijf, gevorderd dat het zand en de aarde worden verwijderd omdat zij daarvan hinder ondervindt.

Tijdens de zitting heeft VRB een dvd-opname getoond waaruit volgens de rechter duidelijk blijkt dat het zand op het terrein en in het bedrijf van VRB waait. Tevens acht de rechter aannemelijk dat VRB hierdoor in haar normale bedrijfsvoering wordt belemmerd, omdat zij bepaalde werkzaamheden zoals het verpakken van pakketten, niet of niet schoon genoeg meer kan uitvoeren. In zijn vonnis van 25 augustus 2005 heeft de kort-gedingrechter daarom geoordeeld dat de gemeente door de aanwezigheid van het zand en de aarde onrechtmatig jegens VRB handelt en aanspakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is.

De vordering tot verwijdering van het zand en de aarde is afgewezen, omdat de gemeente Leeuwarden het niet in haar macht heeft om het zand en de aarde te verwijderen.

bron:Rechtbank Leeuwarden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular