De voorzieningenrechter heeft geoordeeld
dat het college van burgemeester en wethouders van Menaldumadeel
ten onrechte heeft geweigerd maatregelen te nemen tegen
hanengekraai. Een inwoner van Dronrijp had geklaagd over hinder van
het gekraai van hanen van zijn buurman en heeft het college daarom
verzocht daartegen op te treden. Het college heeft dit
geweigerd.

Op grond van de APV kan het college
bepalen dat het houden van bepaalde dieren hinderlijk is en tevens
verbieden om die dieren te houden. De voorzieningenrechter is van
oordeel dat het college de APV onjuist heeft toegepast. Het college
zal daarom opnieuw een besluit moeten nemen en dan moeten
beoordelen of inderdaad sprake is van het hinderlijk houden van
dieren. Vervolgens moet het college bepalen welke maatregelen nodig
zijn.

Bron: Rechtbank Leeuwarden