Het Vasimgebouw in Nijmegen kan vermoedelijk verder als culturele broedplaats en evenementenhal. Daarvoor zijn wel een aantal bouwkundige aanpassingen nodig.

De oude fabriekshal is in 2001 door de gemeente gekocht. Vanwege het bijzondere karakter van het pand wil de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om het voor de toekomst te behouden. Of en hoe dat mogelijk is wordt echter pas over een aantal jaren duidelijk.

Voor het behoud van het pand is tijdelijk gebruik belangrijk. De gemeente heeft het Vasimgebouw daarom al vanaf maart 2002 verhuurd aan een tentenmakerij. Ook werden er bij tijd en wijle evenementen georganiseerd en vonden andere kleine culturele bedrijfjes en initiatieven er onderdak. Het Vasimgebouw werd daarmee gebruikt als culturele broedplaats. Omdat dit niet strookte met de oorspronkelijke bestemming is voor deze activiteiten vrijstelling verleend tot 1 februari 2005. Toen bleek echter dat het inmiddels gegroeide gebruik van de hal niet meer in overeenstemming was met de geldende brandveiligheideisen. De gemeente heeft om die reden het aflopende huurcontract met de hoofdhuurder niet meer verlengd.

Op dit moment loopt een procedure voor een verdere verlenging van de tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan. Deze vrijstelling moet het gebruik van de hal als culturele broedplaats en evenementenhal mogelijk maken tot 2009. Dan moet er ook een besluit genomen over de verdere toekomst van de Vasim.
Om aan alle brandveiligheideisen te voldoen zijn enkele bouwkundige aanpassingen nodig. Dit gaat ongeveer 180.000 euro kosten, waarbij de huurder bijdraagt door zelf veel van de werkzaamheden te verrichten. Zonder deze inbreng zouden de kosten veel hoger uitvallen, waardoor verdere verhuur financieel niet meer verantwoord zou zijn. Het college van burgemeester en wethouders wil de benodigde 180.000 euro betalen uit de beschikbare gelden voor culturele broedplaatsen. De raad neemt hierover in juli een besluit.

De noodzakelijk aanpassingen moeten voor 1 januari volgend jaar zijn verricht. Tot dat moment is er sprake van een beperkt gebruik. De gemeente stelt de hoofdhuurder het pand tot die datum - vanwege die beperking in het gebruik en de bijdragen aan de verbouwing - gratis ter beschikking. Vanaf 1 januari 2006 wordt er een nieuwe huurovereenkomst met de tentenmakerij gesloten.

bron:gemeente Nijmegen