(Persbericht) Baarn januari 2011: Oss brengt parkeren naar het hoogste niveau

Permit® nu onderdeel van parkeerzuil
Gemeente Oss heeft vanaf oktober een pilot gestart om te kunnen parkeren met een Mifare-pas. Deze pas, die inmiddels landelijk tien miljoen keer is uitgegeven, moet uitgroeien tot de toekomstige ´gemeentepas‘˜. Deze parkeeroplossing kenmerkt zich door de innovatieve kracht van het concept.
Om dit te realiseren is door Desyde naast Permit (beheer en uitgifte van parkeervergunningen), Flexpark ontwikkeld. Flexpark controleert de hoeveelheid aan parkeerplekken en registeert het aantal beschikbare parkeerplekken. De kracht van Permit wordt gecombineerd met de IP Parkeerzuil en de communicatie engine van Simac QuadCore.
Met de ´gemeentepas‘˜ kan iedereen realtime parkeren. Op basis van GPRS worden met behulp van de pas aankomst- en vertrektijden geregistreerd en worden de verschillende parkeerrechten bijgehouden. Het is nu voor de gemeente mogelijk om alle informatie volledig inzichtelijk te krijgen. Dus starttijd en eindtijd, maar ook kosten, kenteken, persoon en parkeerzone zijn realtime beschikbaar. Aansturing van een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) om locaties te ontlasten liggen voor het grijpen.
De gemeentepas is een chipkaart, de Mifare pas. Deze pas is bekend als de OV-pas, maar wat velen niet weten is dat deze pas een standaard is in alle moderne registratie-systemen voor toegang en aanwezigheid. Het is hierdoor mogelijk om van de al bestaande gemeentepas gebruik te maken.
De nieuwe situatie met een gemeentepas kent veel voordelen. Het is namelijk niet meer nodig om te sms-en of andere extra telefoonkosten te maken en de gebruiker heeft geen contant geld meer nodig. Maar natuurlijk is het ook mogelijk om via voice response of via een persoonlijke internetpaginga (PIP) de aan- en afmelding te registreren.
De gemeente Oss zal zoals elke gemeente- een grote besparing realiseren op onderhoud en de schade aan automaten, daarbij is het vergaren van het geld natuurlijk niet meer noodzakelijk.
De zuilen maken het op dit moment mogelijk om binnen 700 mili-seconde een aan- en afmelding te verwerken. Het is daarom mogelijk om deze toepassing te gebruiken in stadions, bij concerten of alle denkbare toepassingen waar veel mensen snel gebruik willen maken van de dienst.

Ton van Puffelen is verantwoordelijk voor de gemeente advies groep (inzake parkeerbeleid) binnen Desyde. à¢â‚¬Å“Door de samenwerking met Simac QuadCore is Desyde weer een stap verder in het volledig automatiseren van parkeerproducten. Door de ruim tien jarige ervaring van Simac Quadcore konden we na de gunning van de opdracht binnen vier weken de volledige oplossing uitrollen. Flexpark maakt het mogelijk om met de parkeerzuilen van Simac volledig inzichtelijk realtime parkeren mogelijk te maken.
Door integratie met ticketautomaten kunnen gemeenten in de minder drukke gedeeltes van wijken ervoor kiezen om de onrendabele ticketautomaten te vervangen. Daarbij zijn er geen drama‘˜s meer met onjuiste kentekenregistratie. Na de eerste implementatie van ons digitaal vergunningensysteem, Permit, is het duidelijk dat vergaande innovatie geen vreemd begrip is binnen de gemeente Oss. Daarom is er onlangs overleg geweest om de ideeen die bij het MKB te Oss leven te ondersteunen met deze toepassing. Internet en Voice Response Systemen zijn voor de gemeente Oss andere mogelijkheden om je parkeeractie te starten en/of te stoppen. De uitgifte voor een algemene ´gemeentepas‘˜ zou kunnen leiden tot volledige verwijdering van de ticketautomaten in het straatbeeld; bezoekers kunnen naast de bezoekerpas ook gebruik maken van de reeds aanwezige luxueuze parkeergarages.à¢â‚¬

Over Permit
Permit is ontwikkeld op basis van Java- en Oracle-technologie. Het systeem draait op de Oracle database en is web-based. Uitgangspunt is een geïntegreerd platform dat honderd procent beschikbaar is en altijd geraadpleegd kan worden.
Een geautomatiseerde betalingsverwerking bij de financiële administratie resulteert in een toename van efficiency. Hoge eisen worden gesteld aan integratie en interfaces met derden die op open standaarden (Stuf) zijn gebaseerd. Nieuwe regels kunnen elk moment in Permit door bevoegde medewerkers worden geactualiseerd of alvast worden voorbereid voor een toekomstige ingangsdatum.
Toetsingsinformatie staat realtime ter beschikking aan controleurs met handterminals. Managementinformatie wordt sneller en efficiënter verkregen. De informatie is specifieker, waardoor betere sturing aan de organisatie wordt gegeven. De visie op het ontwikkelen van Permit is gebaseerd op de symbiose van bedrijfs- en informatie technologie. Het combineren van technische en marktspecifieke kennis en de flexibele opzet is de basis van het succes van Permit.

Over Desyde B.V.
Desyde is een Oracle Certified Solution partner, die al meer dan vijftien jaar over een uitgebreide expertise in Oracle technologie beschikt. Wij verrichten onze werkzaamheden binnen de branches financiële dienstverlening, handel en logistiek, telecommunicatie, media en overheid.
Het is door ons uitgebreide scala aan kennis en diensten mogelijk om een project geheel aan ons uit te besteden of van een deel van onze diensten gebruik te maken. De Desyde Groep schroomt ook niet om allianties aan te gaan met andere partijen om de dienstverlening te optimaliseren. De samenwerking heeft immers tot doel een totaaloplossing te leveren.
Wij zijn door het leveren aan gemeenten van ons parkeervergunningensysteem en de hiermee ontstane samenwerking steeds beter in staat geweest om de uitdagingen binnen de overheids- en semi-overheids sector te onderkennen en hiervoor oplossingen aan te dragen. Op dit moment leveren wij verschillende diensten aan gemeenten (producten, databasebeheer, ontwikkeling in de vorm van projecten en detachering en consultancy), aan ministeries (ontwikkeling in de vorm van projecten en detachering en consultancy en databasebeheer).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Desyde B.V. via [email protected] of op 035-5411711