De gemeente Putten moet een nieuw besluit
nemen op het verzoek van de horeca-ondernemers tegen de bierketen
op te treden. Het besluit om niet op te treden is door de rechter
vernietigd. De rechter acht de door de gemeente aangevoerde
argumenten van onvoldoende gewicht.

De gemeente Putten heeft begin 2005
geweigerd om op te treden tegen een aantal bierketen. Hoewel voor
deze keten geen bouwvergunning is verleend en zo’n vergunning
ook niet kan worden verleend.

In deze keten is, naar het oordeel van de
rechtbank, sprake van horeca-activiteiten. Het Koninklijk Verbond
van Ondernemers in het Horeca- en aanverwante Bedrijf Horeca
Nederland (kortweg BEM) heeft daarom belang bij handhavend optreden
door de gemeente Putten. De gemeente is daartoe ook bevoegd, niet
alleen omdat er sprake is van bouwwerken zonder bouwvergunning,
maar mogelijk ook wegens overtreding van bijvoorbeeld de Drank- en
Horecawet.

De gemeente heeft dat laatste echter niet
onderzocht. De rechter acht dat onzorgvuldig. De gemeente heeft
verder de beslissing om niet op te treden tegen deze bierketen niet
goed gemotiveerd. De gemeente heeft er op gewezen dat de bierketen
al jarenlang worden geaccepteerd en dat sluiting van de keten zal
leiden tot maatschappelijke onrust.

Bron: Rechtbank Zutphen