De gemeente Veendam heeft het afgelopen jaar op Boomfeestdag per inwoner het meeste CO2 uit de lucht gehaald door het planten van bomen. Daarom heeft
burgemeester Meijerman van Veendam maandag uit handen van staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu, mede namens Stichting Nationale Boomfeestdag, GreenCard Visa en Milieu Centraal de CO2-Bomenprijs gekregen. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en bestaat uit een beeldje dat 'De Plantertjes' heet.

Veendam (28.250 inwoners) heeft 5.000 bomen geplant. Deze nemen samen 50.250 kg CO2 op. Dit staat gelijk aan het compenseren van 150.000 km rijden per auto. Per inwoner is dit gemiddeld 1,78 kg CO2. Dit is vergelijkbaar met de CO2 die vrijkomt om veertig uur televisie te kijken. Hiermee loopt gemeente Veendam voorop in het terugdringen van broeikasgassen door het planten van bomen.

Met zijn aanwezigheid onderstreept staatssecretaris Van Geel het belang van
klimaatmaatregelen. Energiebesparing en duurzame energie zijn van wezenlijk belang, maar ook  het opnemen van broeikasgassen door bomen. Bomen die groeien nemen broeikasgassen op en dragen zo bij aan een beter klimaat. Zolang ze in de groei zijn slaan ze broeikasgassen op in stammen, takken en wortels. Ze ademen zuurstof uit. Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er sinds de start van de Boomfeestdag in 1957 al ruim 10 miljoen bomen zijn geplant. Daarmee is naar schatting 120 miljoen kilogram CO2 opgenomen.

Boomfeestdag
De CO2-Bomenprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Naast winnaar Veendam werden Dronten en Hilvarenbeek voor de prijs genomineerd. Hilvarenbeek heeft de tweede prijs gekregen. Dronten krijgt een eervolle vermelding voor het planten van het meeste plantsoen op Boomfeestdag 2005. De prijsuitreiking gaat vooraf aan de Boomfeestdag die dit jaar op 22 maart wordt gevierd. Met hulp van ongeveer 100-duizend kinderen van basisscholen laten gemeenten deze dag zoveel mogelijk bomen planten. Zo'n tachtig procent van de gemeenten (400) doet aan de Nationale Boomfeestdag mee.
Rekenmodel
Gemeenten die aan deze dag deelnemen kunnen voortaan zelf uitrekenen hoeveel
broeikasgassen hun nieuw aangeplante bomen gaan opnemen. Op de site van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) staat een rekenmodel waarmee ze aan de slag kunnen. Ook scholieren vinden op de site een model. Ze kunnen invullen hoeveel gas en elektriciteit hun school verbruikt. Het model laat zien wat de school aan broeikasgas produceert en hoeveel bomen er nodig zijn om dit weer uit de lucht te halen.
Organisaties
Stichting Nationale Boomfeestdag organiseert jaarlijks de Nationale Boomfeestdag.  De Stichting verspreidt verschillende lesmaterialen aan scholen met informatie over bomen en een gezonde wereld. GreenCard Visa is tot op dit moment de enige creditcard waarmee alle aankopen voor het klimaat worden gecompenseerd. Het bedrijf laat onder meer bomen planten om broeikasgassen te compenseren voor de energie die is gebruikt voor de gekochte artikelen of reizen. Alle huishoudens in de winnende gemeente Veendam krijgen gratis een
creditcard van GreenCard Visa. Milieu Centraal is een landelijke voorlichtingsorganisatie voor consumenten op het gebied van milieu en energie. De informatie van Milieu Centraal wordt vóór publicatie op juistheid getoetst door een team van wetenschappelijk deskundigen.
bron:St.Nationale Boomfeestdag