Dinsdagavond laat hebben gemeentelijke werkgevers de vakbonden een bod gedaan in het CAO-overleg. De bonden reageerden met veel reserves op dit bod van werkgeverszijde. Ze blijken na ruim een jaar praten nog steeds geen mandaat te hebben voor een belangrijk CAO-onderwerp, de noodzakelijke hervorming van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) in zware beroepen. Bas Verkerk, voorzitter van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG, werkgeversvereniging van de gemeenten, is verbaasd over de reactie van de bonden op het bod van het CvA: Natuurlijk had ik niet verwacht dat ze een gat in de lucht zouden springen, in het bod zitten nu eenmaal ook versoberingen. Maar in de ogen van de gemeenten ogen is dit bod, in een tijd dat gemeenten flink moeten bezuinigen, zeer acceptabel. Het CvA heeft de bonden gevraagd het bod voor te leggen aan hun achterban. 

Het overleg over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren is in het voorjaar 2004 gestart. Lange tijd heeft het overleg stilgelegen vanwege de centrale onderhandelingen over vroegpensioen en levensloop. Begin dit jaar zijn beide partijen weer met elkaar om tafel gegaan en is een aantal twistpunten nader besproken. Het grootste struikelblok in het overleg is en blijft het voorstel van het CvA om het huidige Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) af te schaffen. Het CvA wil deze vorm van vroegpensioen vervangen door een regeling die activiteit beloont in plaats van inactiviteit. 
Het FLO maakt het mogelijk dat medewerkers in zwaardere functies vroegtijdig kunnen stoppen met werken. In de afgelopen maanden heeft het CvA uitgebreid aangetoond waarom het noodzakelijk is het FLO te hervormen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het werk soms al ver voor de FLO-leeftijd te belastend is voor de gezondheid van de medewerker. Een nieuw stelsel dient daarom in de ogen van het CvA meer uit te gaan van individualiteit en maatwerk. Ook financiële (nieuwe belastingregels voor vroegpensioen) en juridische (leeftijdsdiscriminatie) argumenten leiden tot noodzaak van hervorming. Het CvA heeft de bonden voorstellen gedaan voor een nieuw stelsel. De bonden weigeren echter te praten over elke vorm van wijziging van het FLO. Dit heeft het CvA ertoe gebracht om de vakbonden een bod te doen. In dit bod zijn concessies gedaan ten opzichte van de eerdere CvA-voorstellen op het gebied van het FLO.  
Zo biedt het CvA werkzekerheid voor al het zittend personeel in een FLO-functie. En nieuw personeel wordt in tegenstelling tot eerdere voorstellen niet in tijdelijke, maar in vaste dienst aangenomen. 
Ook willen de werkgevers graag praten over verregaande plannen voor taakuitbreiding binnen de brandweer om het mogelijk te maken tot de pensioengerechtigde leeftijd actief te blijven.  
Het nieuwe stelsel dat in de plaats komt van het FLO leidt overigens niet tot bezuinigingen. De komende tien jaar zullen gemeenten ruim 250 miljoen euro extra uitgeven aan 2 àƒÆ’  3 procent van het personeel. Deze kosten vloeien voort uit het overgangsrecht en de investeringen in opleiding en herplaatsingsmogelijkheden voor huidig en nieuw personeel. 
De bonden vinden het voorstel van het CvA echter onacceptabel en willen het FLO behouden. 
  
Ook de loonontwikkeling is een twistpunt in het CAO-overleg. Het CvA biedt de werknemers een eenmalige uitkering van 100 euro in juni en een structurele loonsverhoging van 0,45% per 1 oktober a.s. De bonden eisen echter een salarisverhoging van 1% en het structureel maken van een eenmalige uitkering van 200 euro. Het CvA vindt de eis van de bonden onverantwoord; deze looneis leidt tot extra verlies van banen in de gemeentelijke sector. 
 
bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular