Vandaag doet het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG, werkgeversvereniging van alle Nederlandse gemeenten, de vakbonden een voorstel voor een structurele loonsverhoging van 0,6% per 1 juni 2005 en een eenmalige uitkering van 100 euro. Het CvA hoopt hiermee de stukgelopen CAO-onderhandelingen weer op gang te brengen. 

De CAO-onderhandelingen liepen op 26 april stuk op twee belangrijke punten: de hervorming van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), een vroegpensioenregeling voor werknemers in zwaardere beroepen à©n het loonbod van de werkgevers bestaande uit een eenmalige uitkering van 100 euro in juni en een structurele loonsverhoging van 0,45% per 1 oktober a.s. 
 
De bonden hebben het CvA een ultimatum gesteld dat heden om 12.00 uur afloopt. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven volgen er acties. Het CvA is hierover teleurgesteld. Het is van mening een zeer reëel bod te hebben gedaan op 26 april. Het CvA nodigt de bonden uit om op zeer korte termijn opnieuw te overleggen over een CAO. Vooruitlopend op dit overleg verhoogt het CvA zijn loonbod, maar stelt daarbij als voorwaarde dat de bonden nu wel bereid zijn om te onderhandelen over de hervorming van het FLO. 
 
Het CvA wil praten over alle dossiers die bij deze onderhandelingen op tafel liggen, dus inclusief de hervorming van het FLO. De bonden weigeren tot op heden echter te onderhandelen over het FLO. Zij hebben aangegeven hiervoor geen mandaat te hebben. 
    
bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular