Minister Zalm heeft volgens de Vereniging van Nederlandse gemeenten(VNG) gisteren juist gehandeld door zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken over gemeentelijke belastingen. Daarmee is vastgesteld dat gemeenten niet in de fout zijn gegaan bij de heffing van de OZB, zij hebben zich aan de nieuwe wet gehouden. De VNG gaat in op zijn uitnodiging voor een gesprek.

In de eerste plaats zullen wij aandringen op spoedige besluitvorming over het herstel van het gemeentelijk belastinggebied zoals ook in het Parlement is gevraagd. Hierbij dient respect voor de lokale democratische afweging de zichtbare leidraad te zijn.
In het gesprek zullen afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat ook in de toekomst emoties de feiten verdringen in de discussie over lokale lasten. Daartoe is het noodzakelijk dat er jaarlijks gezaghebbend cijfermateriaal beschikbaar is. De VNG wil af van het maandelijkse gekrakeel over steeds verschillend gegroepeerde en geïnterpreteerde feiten.
Tevens biedt het gesprek de gelegenheid om enkele losse eindjes in verband met de invoering van de wet per 1 januari j.l. aan elkaar te knopen.
bron:VNG