Huiseigenaren zijn in eerste instantie altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan gas en elektra-installaties in de woning. Dit is de uitkomst van de eerder over dit onderwerp gevoerde discussie tussen de VNG en het Ministerie van VROM, naar aanleiding van enkele gasexplosies.

Gemeenten zijn bereid toezicht op deze verantwoordelijkheid van huiseigenaren te houden, maar dit is wel een nieuwe taak voor de gemeenten, waarvoor zij gecompenseerd moeten worden. Immers, sinds de privatisering van de energiesector in 1992 is er noch door gemeenten, noch door de energiebranche en noch door VROM tijd, geld en kennis gestoken in het ontwikkelen van deze taak bij gemeenten. Er is dan ook geen sprake van een tekort schieten van gemeenten op dit punt, zoals dhr. Coppes suggereert. Een blik op de uitkomsten van de door de VNG en VROM gemaakte afspraken anderhalf jaar geleden hadden wellicht kunnen leiden tot een meer genuanceerde uitspraak.

Overigens is het de VNG niet helder waarop de stelling, dat 40% van de woningen in Nederland ernstige gebreken vertoont aan installaties voor elektriciteit en gas, is gebaseerd.

bron:VNG