VNG International start in samenwerking met een groep Nederlandse
gemeenten nog voor de zomer met een wederopbouwprogramma voor gemeenten
op Sri Lanka die zijn getroffen door de Tsunami. Het project 'Gemeenten
voor Sri Lanka'is het resultaat van een verkenning van de VNG onder
haar leden, de gemeenten, naar de haalbaarheid van een gemeentelijk
wederopbouw programma voor getroffen gebieden in Azië. 

 
De verkenning bestond uit een analyse van de situatie en de hulpvraag
uit de getroffen gebieden, het in kaart brengen van het animo onder de
Nederlandse gemeenten en (internationale) afstemming met andere
overheden en zusterorganisaties van de VNG. Zo'n 140 gemeenten hebben
gereageerd. Een aanzienlijk hiervan heeft reeds een financiële bijdrage
gestort op giro 555. Inmiddels hebben 35 gemeenten de bereidheid
getoond expertise en geld beschikbaar te stellen ten behoeve van een
gemeentelijk wederopbouwprogramma. Het merendeel gaf een voorkeur aan
voor Sri Lanka.   
 
Gezien de voorkeur van de Nederlandse gemeenten en de aard van de
verwoestingen in Atjeh, die zo ernstig zijn dat een gemeentelijk
wederopbouwprogramma zeer intensief zou moeten zijn en veel
(financiële) toezeggingen van gemeenten zou vergen, is nu gekozen voor
hulp aan Sri Lankaanse gemeenten, te beginnen met vijf gemeenten in de
Zuidelijke Provincie van Sri Lanka. Overigens wil een groep Nederlandse
gemeenten onder leiding van Apeldoorn het voortouw nemen voor hulp aan
Atjeh, daarbij ondersteund door VNG International en haar
internationale netwerk.   
 
Het project van VNG International richt zich primair op de wederopbouw
van de gemeentelijke administratie in de vijf  gemeenten in het
zuidelijk deel van Sri Lanka. Daar is het gemeentelijk apparaat
volledig ontwricht geraakt. Het programma gaat drie jaar duren. In
april reist een delegatie van VNG International en gemeenten af om op
Sri Lanka om nadere afspraken te maken met de gemeenten.  
   
Er is sprake van collectieve gemeentelijke inspanningen, maar binnen
het project is ook nadrukkelijk ruimte voor koppelingen tussen
individuele gemeenten en steden in het getroffen gebied. Zowel
Nederlandse al Sri Lankaanse gemeenten hebben aangegeven dit graag te
willen.   
 
VNG International opende deze week een bankrekeningnummer voor het
project waarvoor de gemeenten al meer dan een half miljoen euro hebben
toegezegd. De VNG heeft intussen intensief contact gehad met allerlei
internationale organisaties. De wereldkoepel van alle verenigingen van
gemeenten UCLG is een belangrijk informatiepunt geworden, terwijl de
Britse en Canadese verenigingen van gemeenten ook actief worden in Sri
Lanka.   

Bron: VNG