Nederland moet terug in de top 5 van gezondste landen van Europa. In de preventienota 'Kiezen voor gezond leven' van het ministerie van VWS staat hoe we dit kunnen realiseren. Om de ambities uit deze preventienota waar te maken, is structureel 100 miljoen euronodig.

Uit een onderzoek, dat in opdracht van de VNG is uitgevoerd, blijkt dat gemeenten fors toeleggen op de uitvoering van preventie: 86,4 miljoen in 2004. Daar bovenop geven gemeenten nog 15 miljoen uit aan gezondheid gerelateerde taken en 20 miljoen aan autonome middelen voor de openbare geestelijke gezondheidszorg ( OGGZ), die naar de WMO wordt overgeheveld. Bovendien verwachten gemeenten op korte termijn diverse kostenverhogingen
om onder meer de infectieziektebestrijding te optimaliseren. Voor een goede uitvoering van preventie is structureel 100 miljoen euro nodig.

Het voorkomen van ongezond gedrag (roken, alcoholgebruik, overmatig eten zonder te bewegen) is een taak van de GGD'en. Vandaag heeft GGD-Nederland, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van VWS. In deze petitie staan vijf belangrijke punten: - Aandacht voor de belangrijkste kwetsbare groepen: naast mensen met een laag inkomen en jeugd, óók ouderen.
- Geef gemeentelijke regie de ruimte.
- De GGD is de professionele uitvoeringsorganisatie die de kennis en kunde heeft om de publieke gezondheid te bevorderen.
- Zorg voor voldoende kwaliteit en capaciteit voor de uitvoering.
- Een injectie in preventie is een vaccinatie tegen zorg: investeer structureel minimaal 100 miljoen vooraf, zodat de beoogde besparing van miljarden mogelijk wordt.

bron:VNG