Gemeenten hebben geen lijsten met gegevens
van illegalen beschikbaar. Burgemeesters hebben ook helemaal geen
titel of bevoegdheid om te controleren of iemand al dan niet
illegaal in Nederland verblijft. Die bevoegdheid ligt uitsluitend
bij het rijk. Het enige wat burgemeesters verplicht zijn om te doen
in het kader van de pardonregeling is antwoord geven op de vraag of
iemand hier in het jaar 2006 heeft verbleven.

De verklaring hierover sturen zij aan de
staatssecretaris en zij bepaalt vervolgens of iemand een vergunning
krijgt. Dat is de afspraak die is gemaakt tussen de VNG en
justitie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het rijk en de
gemeente blijft zoals hij is. VNG voorzitter Deetman laat weten
‘Naar mijn mening doet deze ophef dan ook geen recht aan de
feitelijke situatie’.

bron:VNG