Uit onderzoek van het Platform
Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in
slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met dit verbod.
Daarentegen hebben alle onderzochte gemeenten wel het vervoer van
inbrekersgereedschap verboden. Het Platform Detailhandel Nederland
vindt dit onbegrijpelijk en heeft naar aanleiding van het onderzoek
alle gemeenten die rooftassen nog niet verboden hebben, opgeroepen
dit alsnog te doen.

Gemeenten kunnen rooftassen en
vergelijkbare hulpmiddelen voor winkeldiefstal, zoals de zogenoemde
"jammers", verbieden middels een artikel in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Met een APV-artikel kunnen
winkeliers makkelijker en sneller ingrijpen, namelijk voordat de
winkeldief in bezit van een rooftas de winkel uitloopt met de
gestolen waar. De winkelier voelt zich dan gesteund, doordat de
politie zal komen om de winkeldief een boete te geven op grond van
het APV-artikel. Hiervan gaat een preventieve werking uit.

Het Platform Detailhandel Nederland
concludeert dat de meeste gemeenten het grote belang van het
rooftassenverbod niet onderkennen. Sommige gemeenten menen zelfs
dat het rooftassenverbod in strijd zou zijn met de privacy.
"Kennelijk vinden zij de privacy van de winkeldief belangrijker dan
bescherming van de winkelier. Het Platform Detailhandel Nederland
vindt dit onzin. De systematiek van het "rooftas"-artikel in de APV
is namelijk dezelfde als de systematiek van het artikel dat het
vervoer van inbrekerswerktuigen verbiedt. En dit artikel is wel
door alle 50 grootste gemeenten opgenomen in de APV.", aldus Sander
van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit. Er is dus geen
reden om tegen het rooftassenverbod te zijn.

Door winkeldiefstal verdwijnt jaarlijks
ruim 270 miljoen euro uit winkels. Om deze forse schadepost terug
te dringen investeren winkeliers veel in preventie door
particuliere beveiligers in te zetten, detectiepoortjes bij de
uitgang te plaatsen en winkelmedewerkers te trainen. Aan preventie
wordt elk jaar 280 miljoen euro uitgegeven.

Maar georganiseerde winkeldieven en andere
veelplegers gebruiken geprepareerde voorwerpen om toch hun
diefstallen te kunnen plegen. Doorgaans betreft het bewerkte tassen
en jassen - ook wel bekend als rooftassen en -jassen. Hiermee
worden beveiligde artikelen op grote schaal gestolen zonder dat het
alarm afgaat bij het verlaten van het winkelpand. Ook behelpen
winkeldieven zich met stoorzenders waarmee de detectiepoortjes
buiten werking kunnen worden gesteld ("jammers"). In sommige
winkelgebieden wordt tot wel 80% van de winkeldiefstallen gepleegd
met rooftassen en soortgelijke hulpmiddelen. Alle reden dus om het
rooftassenverbod alsnog in te voeren via de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).

Bron: Platform Detailhandel