'Nu de regering fouten heeft gemaakt bij de afschaffing van de
Zalmsnip, roepen wij alle gemeenten op deze lastenverlichting alsnog te
claimen voor hun burgers', aldus Frank van Loon van Vereniging Eigen
Huis.  

   
De gemeentelijke woonlasten schieten in 2005 voor het zoveelste jaar
omhoog, deze keer gemiddeld met maar liefst 13%, zo blijkt uit
onderzoek van Vereniging Eigen Huis. In 2005 is de afschaffing van de
Zalmsnip een belangrijke oorzaak van de stijging. De Zalmsnip was
bedoeld als een jaarlijkse compensatie voor de hoog opgelopen
gemeentelijke woonlasten.   
 
'Omdat de overheid verstek heeft laten gaan met de beloofde maximering
en gedeeltelijke afschaffing van de OZB, hebben wij al eerder geëist
dat de Zalmsnip moet blijven. Nu zich een onverwachte gelegenheid
voordoet om deze tegemoetkoming alsnog op te eisen, vinden wij dat
gemeenten zich daarvoor maximaal moeten inzetten. Veel van onze leden
zijn het zat om voortdurend door hun gemeente 'geplukt' te worden.
Gemeenten hebben nu de gelegenheid om hun burgers tegemoet te komen en
de pijn van de lastenstijgingen iets te verzachten. Wij roepen ze daar
nadrukkelijk toe op'.   
 
Deskundigen zijn van mening dat gemeenten tot 5 februari aanstaande de
tijd hebben om bij het Rijk de extra uitkering uit het gemeentefonds te
vragen.  
 
'De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadeelt burgers door
gemeenten te adviseren om in voorkomende gevallen hun
belastingverordening met terugwerkende kracht aan te passen, zodat
voorkomen wordt dat de Zalmsnip alsnog moet worden uitgekeerd. De
afschaffing van de Zalmsnip treedt namelijk pas op die datum in
werking. 'Er moet dus haast worden gemaakt', aldus Frank van Loon.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular