Het kabinet gaat gemeenten ondersteunen
bij het verminderen van administratieve lasten. Hierover zijn
afspraken gemaakt met de VNG. Het Rijk zelf zal in 2007 de
administratieve lastendruk met 25% hebben teruggebracht. Dit blijkt
uit de voortgangsrapportage administratieve lastenvermindering
burgers.

Eind 2007 moet het Rijk de administratieve
lasten met 25% hebben verminderd. Tot nu toe is daarvan 7%
gerealiseerd in tijd en 16% in kosten. De overige lastenverlichting
wordt in 2007 behaald. Inmiddels zijn 31 regels afgeschaft en 26
regels vereenvoudigd. In 2007 worden er nog 14 afgeschaft en 45
vereenvoudigd.

Enkele regels die in 2007 vervallen, zijn
het verplichte GBA-uittreksel bij aanvraag van een rijexamen, de
verplichte APK-keuring voor oldtimers en de verplichte
verkeersverzekering voor vrijwillige verkeersregelaars.

Irritaties

Het kabinet besteedt ook aandacht aan de
irritaties van burgers. Zij hebben voorstellen gedaan via het
meldpunt Lastvandeoverheid.nl. De formulieren van de overheid
worden begrijpelijker gemaakt. In 2007 moet 65% van het volledige
dienstenaanbod van de overheid via internet beschikbaar zijn.

Bron: RVD