Grote Nederlandse gemeenten zijn vaak niet
objectief bij de aanbesteding van ICT-projecten. Dit blijkt uit een
onderzoek dat Ernst & Young uitvoerde in samenwerking met
Informatie Management Groep 100.000+ gemeenten en het vakblad
Overheid Innovatief in het kader van de beurs Overheid & ICT.
Vrijwel alle ondervraagde leveranciers (94 procent) zijn van mening
dat het vergelijken van offertes niet altijd op objectieve wijze
plaatsvindt. De inspanning die gemeenten vragen in het kader van
aanbestedingen, is te hoog en de eisen die worden gesteld bij
vergelijkbare offertes, verschillen sterk per gemeente.

Ernst & Young voerde het onderzoek uit
onder leveranciers van gemeentelijke ICT-diensten en -producten, en
onder gemeentefunctionarissen die werkzaam zijn bij gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners. Het onderzoeksbureau ondervroeg
bestuurders, directeuren digitale dienstverlening, managers
publiekszaken, managers vergunningen en informatiemanagers.

Een meerderheid van de leveranciers (56
procent) geeft aan dat gemeenten onvoldoende informatie geven
voorafgaand aan een aanbesteding. Daardoor is het voor leveranciers
vaak onduidelijk wat de exacte doelstellingen van projecten zijn.
Bovendien beschikken medewerkers van gemeenten volgens 57 procent
van de leveranciers over te weinig ICT-kennis. Dit draagt ook bij
aan het maken van verkeerde keuzes bij de aanbesteding van
opdrachten.

Volgens de ondervraagde leveranciers is de
slechte interne communicatie tussen de verschillende betrokken
gemeentemedewerkers een belangrijke reden voor tegenvallende
resultaten van ICT-projecten. De communicatie verloopt vaak
moeizaam doordat verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn. Naast
slechte communicatie vinden leveranciers dat gemeenten ook op
andere fronten tekort schieten. Een groot deel (83 procent) van de
leveranciers geeft aan dat gemeenten onvoldoende grip houden op
projecten. De doelstellingen worden uit het oog verloren (74
procent) en het ontbreekt aan structuur (69 procent). Tevens geeft
86 procent van de leveranciers aan dat er teveel tijd wordt besteed
aan vergaderen.

"Gemeenten besteden veel geld en energie
aan veranderingsprojecten, zoals het digitaliseren van de
dienstverlening, maar ze blijken vaak nog onvoldoende aandacht te
besteden aan projectbeheersing. Het is derhalve niet
verbazingwekkend dat de kosten en doorlooptijd veelal aanzienlijk
ruimer uitvallen dan begroot", aldus Guill van den Boom van Ernst
& Young. "Belangrijker is echter dat projecten vaak niet
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente
doordat de beoogde verandering eigenlijk niet plaatsvindt. Focus en
leiderschap zijn dan ook noodzakelijk", vervolgt Van den Boom.

Ondanks de druk op tarieven en slechte
ervaringen met projectbeheersing vinden ICT-leveranciers dat
gemeenten over het algemeen goede klanten zijn. Kleine gemeenten
scoren op dit gebied niet slechter dan grote gemeenten.

"Gemeenten kiezen bij het aanbesteden van
ICT-projecten vaak voor gemak: de ICT-leverancier met de laagste
prijs wint de aanbesteding en de kwaliteit van de dienstverlening
is derhalve van ondergeschikt belang", stelt Erik Heemskerk,
projectmanager Overheid & ICT van VNU Exhibitions Europe. "Dit
kan een van de redenen zijn dat gemeenten moeite hebben met het
implementeren van een goed werkende e-dienstverlening."

Ernst & Young, Informatie Management
Groep 100.000+ gemeenten en Overheid Innovatief presenteren het
onderzoek op Overheid & ICT. De beurs vindt plaats van 24 tot
en met 26 april 2007 in de Jaarbeurs Utrecht. Voor meer informatie:
www.overheid-en-ict.nl.

Over Overheid & ICT 2007

Overheid & ICT is het platform voor
ICT-toepassingen en -diensten in de overheidssector. De vakbeurs,
die plaatsvindt van 24 tot 26 april 2007 in de Jaarbeurs Utrecht,
biedt u uitgebreide informatie en advies over de (on)mogelijkheden
van ICT en internettechnologie voor de dagelijkse praktijk.

bron:VNU