Den Haag, 11 januari 2005 - De gemeentelijke onroerende-zaakbelasting
(ozb) gaat voor bedrijven in 2005 zeker voor het vierde
achtereenvolgende jaar sterker omhoog dan voor burgers. Gemiddeld
stijgt de belastingaanslag voor bedrijven in 2005 met 5 procent en voor
burgers met 3,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het
VNO-NCW-opinieblad Forum naar de ontwikkeling van de
onroerende-zaakbelasting in 175 van de 467 Nederlandse gemeenten. 

In 2002 was de lastenstijging voor bedrijven 4,9 procent (voor burgers
4,3 procent), in 2003 betaalden bedrijven 5,8 procent meer (burgers 5,5
procent) en in 2004 bedroeg de lastenstijging voor bedrijven 4,3
procent (voor burgers 4,1 procent).  
 
Uit het Forum-onderzoek blijkt ook dat veel gemeenten fors naar boven
afwijken van het landelijk gemiddelde en dit jaar tientallen procenten
mà©à©r aan onroerende-zaakbelasting incasseren. De stijging van andere
lokale lasten, zoals het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, de
toeristenbelasting en de leges is in het onderzoek buiten beschouwing
gelaten.  
 
VNO-NCW vindt dat kabinet en Tweede Kamer zo snel mogelijk een einde
moeten maken aan de stijging van de onroerende-zaakbelasting. Het rijk
moet wettelijk voorschrijven dat het ozb-tarief niet boven een bepaald
maximum mag uitkomen. Tegelijk moet het gemeenten ook onmogelijk
gemaakt worden voor bedrijfspanden een relatief hogere aanslag op te
leggen dan voor woningen. Dit zegt VNO-NCW-voorzitter Schraven in een
commentaar in Forum.  
'Verbijsterend', noemt VNO-NCW-voorzitter Schraven de lastenstijgingen
die gemeenten veroorzaken in een tijd dat 'burgers en bedrijven de
broekriem aanhalen, werkgevers en werknemers het erover eens zijn dat
de loonstijgingen zeer beperkt moeten blijven en het vertrouwen in de
economie op een dieptepunt zit.'  
 
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de
stijging van de lokale lasten in 2004 (naast de prijsstijgingen van
tabak, thuiszorg, kinderopvang en autobrandstoffen) à©à©n van de
belangrijkste veroorzakers is van de inflatie in Nederland.   
 
Uit het Forum-onderzoek komt naar voren dat de lastenstijgingen per
gemeente sterk uiteenlopen, ook het niveau van de
onroerende-zaakbelasting verschilt sterk. Voor een bedrijfspand met een
WOZ-waarde van 1,5 miljoen euro (in 2004) moet dit jaar in sommige
gemeenten nog geen 3.000 euro per jaar aan ozb betaald worden, terwijl
andere gemeenten voor hetzelfde pand meer dan 10.000 euro aan belasting
incasseren.  

Bron: VERENIGING VNO-NCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular