De komende jaren moeten de gemeenten uitgroeien tot het contactcentrum voor de overheid. Hier heeft de ministerraad, op voorstel van minister Pechold mee ingestemd. Op korte termijn zal gestart worden met een telefoonnummer waar de burger terecht kan met zijn vragen over de overheid.

Dit telefoonnummer wordt vervolgens uitgebouwd tot een multichannel contactcenter waarbij contact met de overheid mogelijk is via verschillende kanalen, zoals internet, telefoon en balie.

De VNG is nauw betrokken bij deze plannen. De commissie Jorritsma heeft al op het VNG congres de ambitie gepresenteerd dat de gemeente binnen tien jaar de poort tot de overheid zijn. Het uitwerken van de verschillende actiepunten uit de visie van de commissie vormt dan ook een essentieel onderdeel voor de realisatie van dit overheidsloket.

Zo zal de VNG een model-kwaliteitshandvest opstellen en de reeks van centrale telefoonnummers introduceren. In september zal het bestuur van de VNG zich uitspreken over de aanbevelingen van de commissie.

bron:VNG