De gemeenteraad van Heiloo heeft op maandagavond 9 mei besloten de heer T.J. Romeyn (CDA, 49 jaar) voor te dragen als burgemeester van Heiloo bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Romeyn is woonachtig in Driehuis en is sinds 1997 wethouder van de gemeente Velsen. Romeyn heeft een financiële achtergrond binnen de lokale overheid. Als wethouder van de ge-meente Velsen beheert hij sinds 2002 de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken en Kustvisie. Romeyn betoont een brede maatschappelijke betrokkenheid.

De vertrouwenscommissie verwacht dat de heer Romeyn zeer goed in staat zal zijn zich tussen de partijen te begeven en in voorkomende situaties boven de partijen te staan en een brugfunctie te vervullen. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, R. P. van Splunteren typeert de heer Romeyn als iemand die in staat is om zijn be-stuurlijke verantwoordelijkheid te nemen op momenten dat dit nodig is. Romeyn geeft blijk van het vermogen om zaken te doorgronden, komt snel tot de kern en draagt al-ternatieven en creatieve oplossingen aan.

Vervolg van de procedure Nadat de raad zijn voordracht heeft gedaan, rapporteert de Commissaris van de Ko-ningin van de Provincie Noord-Holland aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inhoud en het verloop van de procedure. De minister ont-vangt de voorgedragen kandidaat en doet vervolgens een voordracht tot benoeming aan Hare Majesteit de Koningin. Door de ondertekening van het Koninklijk Besluit wordt de benoeming een feit, waarna beëdiging door de Commissaris van de Koningin geschiedt.

De gemeenteraad van Heiloo verwacht dat de nieuwe burgemeester nog voor het zomerreces zal worden geïnstalleerd.

bron:Gemeente Heiloo