De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland dr. B. Plaisier heeft een ''dubbel gevoel'' over de verkiezing van kardinaal Joseph Ratzinger tot paus. Positief is voor hem dat Ratzinger als erudiete Duitser weet heeft van de problemen in de hedendaagse Europese kerk en samenleving en vooral ook weet wat er speelt in een geseculariseerde samenleving. Wat dat aangaat staat hij dichter bij de West-Europeanen als de vorige paus. Daarbij behoorde hij tot de mensen die het Tweede Vaticaanse Concilie hebben vorm gegeven en dit gedachtegoed nadien ook wilden uitdragen.

Anderzijds stemt de houding van Ratzinger ten aanzien van de toenadering tot andere kerken en de traditionele rooms-katholieke leer Plaisier minder hoopvol. Hij verwees naar de verklaring Dominus Jesus uit 2000, waarin het Vaticaan bevestigde dat ze zich als enige ware kerk ziet en dat de protestantse kerken ''in de eigenlijke betekenis'' geen kerken zijn. 'Ik houd wat dat betreft mijn hart vast', aldus Plaisier, die de RK-Kerk in Nederland overigens van harte feliciteert met de pauskeuze.

Wel is het volgens Plaisier een goed teken dat Ratzinger uit een land komt waar protestanten en rooms-katholieken elkaar getalsmatig in evenwicht houden en een goede samenwerking en dialoog onderhouden. Hij hoopt verder dat Benedictus XVI een paus zal zijn 'die in een tijd van veel vragen en twijfels het christelijk geloof kan vertolken en verdedigen'. Of deze Europese paus ook een zegenrijke paus voor Europa zal worden, zal moeten blijken. Dat hangt o.a. ook af van zijn vermogen om nu de weg te gaan van rationele wetenschapper naar een invoelende herder.

Plaisier constateerde met enige zorg dat Ratzinger zich van een open theoloog in de geest van het vernieuwingsgezinde Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in sterk conservatieve richting heeft ontwikkeld. Hij zei te hopen dat Ratzinger als paus andere accenten zal leggen dan die van de bewaker van de traditionele rooms-katholieke leer. Zijn ambt als bisschop van Rome brengt ook een nieuwe verantwoordelijkheid en mogelijk ook een nieuwe openheid en pastorale compassie. Hij gaf aan dat juist hij wel eens onvermoede stappen van vernieuwing van het kerkelijk leven en toenadering tot andere kerken zou kunnen zetten. We moeten hem niet alleen zien als een verlengstuk van wat hij de afgelopen twintig jaar heeft gezegd en gedaan. Dit ambt brengt nieuwe verantwoordelijkheden en misschien ook wel andere accenten. Ik hoop echt dat hij zich minder centralistisch zal opstellen en meer ruimte zal geven voor de eigenheid in de verschillende kerkprovincies.

Als de Heilige Geest iets met de pauskeuze te maken heeft, zou die met Benedictus XVI wel eens voor verrassingen en nieuwe openingen kunnen zorgen, hoopt Plaisier. 'Daar bid ik om.'

bron:PKN