Tijdens de slotbijeenkomst van de
Taskforce ‘Vrouwen, veiligheid en Werkgelegenheid’
kreeg CDA staatssecretaris Van der Knaap gisteren lof toegezwaaid
voor het genderbeleid bij Defensie. Voorzitter Annemarie
Jorritsma,VVD burgemeester van Almere, sprak zelfs van
‘daadkrachtig en ambitieus’.

Feit is dat de organisatie daar zelf ook
van profiteert. In uitzendgebieden spelen vrouwelijke militairen
immers een belangrijke rol, doordat zij beter in staat zijn contact
te leggen met het vrouwelijk deel van de inheemse bevolking. Dat
oefent een gunstig effect uit op de ontwikkelingen daar, omdat
vrouwen een grote aandeel hebben bij de opvoeding en bij
gemeenschapsactiviteiten. Zij beïnvloeden hun man en zonen aan
de eettafel.

Daarnaast is er nog het eigenbelang van
Defensie. De helft van de arbeidsmarkt bestaat per slot van
rekening uit vrouwen. Defensie heeft ieder jaar weer veel nieuwe
mensen nodig. Die binnenhalen, lukt alleen als de organisatie
iedereen bereikt die een baan zoekt.

bron:MinDef