De geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg valt per 1 januari 2008 volledig onder de
Zorgverzekeringswet. Nu valt deze zorg nog onder de AWBZ. Dit
maakte minister Klink bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De
zorg voor mensen die langer dan één jaar in een
ggz-instellng verblijven, blijft onder de AWBZ vallen.

2008 wordt een overgangsjaar, om de
effecten van de overheveling van de geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg zoveel mogelijk te bewaken. Door de overheveling
naar de Zorgverzekeringswet gaan zorgverzekeraars deze zorg
voortaan inkopen en betalen, en niet meer de zorgkantoren.

Ook gaan ggz-aanbieders vanaf 1 januari
digitaal declareren aan de zorgverzekeraars op basis van
diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s).

De overheveling en de nieuwe manier van
declareren zijn nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar te
houden. Ook worden aanbieders hierdoor geprikkeld om transparant te
werken en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Voor ggz-cliënten verandert er niet
veel. Zij kunnen na 1 januari 2008 nog steeds terecht bij dezelfde
instelling of therapeut voor zorg. Voor psychotherapeutische
behandelingen blijft in 2008 de huidige eigen bijdrage gehandhaafd.
Van eerstelijns psychologische zorg worden per 1 januari acht
zittingen vergoed. Per zitting komt er een eigen bijdrage van 10
euro. De nieuwe polis voor 2008 geeft meer informatie over de
veranderingen.

bron:VWS