Het Geneesmiddelenconvenant heeft in 2005 zes miljoen euro meer opgeleverd dan was verwacht. Dit blijkt uit een brief die minister Hoogervorst gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoogervorst schrijft dat afspraken tussen geneesmiddelenproducenten, apothekers en zorgverzekeraars vorig jaar 691 miljoen euro hebben opgeleverd, terwijl was uitgegaan van een besparing van 685 miljoen. De eerste rapportages wijzen erop dat ook de financiële taakstelling voor 2006 (een besparing van 843 miljoen euro) wordt gehaald.

Door de uitgaven voor geneesmiddelen te beperken, hoeven de zorgverzekeringspremies minder snel te stijgen. “Zonder convenant zou een huishouden ongeveer 120 euro meer premie moeten betalen”, aldus de minister. “In 2007 loopt dit voordeel naar verwachting op tot circa 140 euro per huishouden.”

Sinds het voorjaar van 2004 berekenen de apothekers lagere prijzen door aan patiënten en verzekeraars. De prijsverlaging is het resultaat van convenanten tussen het ministerie van VWS, apothekers, fabrikanten van merkloze medicijnen en zorgverzekeraars.
 
bron:VWS