Uit onderzoek van het Platform
Detailhandel Nederland blijkt dat de detailhandel in 2006 640
miljoen euro schade leed door winkelcriminaliteit. Dit is een
daling van 5,2%. Zorgelijk is dat de afname aanzienlijk minder
scherp is dan voorafgaande jaren (- 6,3% in 2005 en -7,7% in 2004).
Aan preventie werd afgelopen jaar in totaal 280 miljoen euro
uitgegeven.

Winkelbedrijven constateren dat de
gelegenheidsdiefstal is afgenomen. Steeds meer winkels hebben te
maken met georganiseerde (internationale) bendes die al stelend het
land door trekken. Circa 35% van de winkeldiefstallen wordt door
georganiseerde bendes gepleegd. Deze bendes maken zich ook schuldig
aan inbraak, ramkraken en overvallen.

In 2006 zijn 625 winkeliers overvallen
tegenover 787 in 2005. In de periode 2002 tot 2006 is zelfs een
spectaculaire daling gerealiseerd van 44%! Het lijkt erop dat de
preventieve maatregelen van winkeliers en de goede samenwerking met
de politie effect hebben. Ondanks de forse daling van 20,6% in
2006, gaat het nog altijd om bijna twee overvallen per dag. Bij
meer dan 10% van de overvallen wordt zwaar geweld gebruikt. Alle
overvallen zijn traumatiserend door de dreiging van geweld. Het
excessieve geweld is extra verontrustend. Daarom pleit het Platform
Detailhandel Nederland voor extra, onorthodoxe maatregelen om de
overvallen op winkels aan te pakken.

Het Platform Detailhandel Nederland dringt
aan op een fiscale tegemoetkoming voor kleine winkeliers. Met de
middelen die vrijkomen kunnen zij extra investeren in preventie.
Het Platform Detailhandel Nederland vindt dat een deel van het
extra geld voor veiligheid, waarin het regeerakkoord voorziet,
hiervoor moet worden gebruikt. Dan geeft de regering eindelijk
uitvoering aan de Motie van Van Der Vlies, die door de Tweede kamer
is aangenomen.

Er is een harde kern van criminelen die
het geweld tegen winkeliers niet schuwen. Circa 70% van de
overvallers gaat binnen vier jaar wederom in de fout. Het spreekt
voor zich dat georganiseerde winkelcriminelen zich regelmatig
schuldig maken aan winkeldiefstal, ramkraken, overvallen en
inbraak. Dit hoge recidivecijfer vraagt om een onorthodoxe aanpak.
Het Platform Detailhandel Nederland pleit - naast langere straffen
voor geweldpleging - voor het in kaart brengen van de criminelen.
Met een “Dader Top 100” moeten alle bekende
winkelcriminelen in de gaten worden gehouden door de politie.
Hiermee kan worden voorkomen dat deze personen opnieuw de fout in
gaan.

bron:Platform Detailhandel