Vier mannen mogen van de Rechtbank Breda aanzienlijke sommen geld die ze verdiend hebben met criminele activiteiten overmaken aan Justitie. De vier mannen zijn op 24 december 2002 door de rechtbank Breda veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24-28 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighield met in- en uitvoer van drugs en met witwaspraktijken. Het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch behandelt in november de drie (hoofd)zaken waarin hoger beroep is ingesteld.

De Rechtbank Breda heeft vandaag in de zogenoemde Slagwerkzaak ontnemingsmaatregelen opgelegd aan:

- een 44-jarige man, verblijvende in Tilburg, voor een bedrag van 4.411.767 euro

- een 39-jarige man, woonachtig in Tilburg, voor een bedrag van 4.411.767 euro

- een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, voor een bedrag van 4.411.767 euro

- een 50-jarige man, afkomstig uit Tilburg en gedetineerd in Griekenland, voor een bedrag van 4.411.767 euro.

De officier van justitie had tijdens de ontnemingszitting op 14 juni jl. tegen de vier mannen het totaalbedrag van 17.647.068 euro gevorderd.

De rechtbank vindt het aannemelijk dat zij door het plegen van strafbare feiten een groot financieel voordeel hebben behaald en is van oordeel dat zij dat geld aan de Staat moeten terugbetalen. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak voor ruim 3 miljoen euro conservatoir beslag gelegd op goederen, bankrekeningen en cash geld. De opbrengst van het beslag zal worden gebruikt ter betaling van de ontnemingsmaatregel.

Het arrondissementsparket Breda heeft zich bij de behandeling van deze ontnemingszaak laten vertegenwoordigen door een officier van justitie, die is gedetacheerd bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Leeuwarden. Het BOOM heeft drie officieren van justitie (c.q. plv advocaten-generaal) in dienst, die zijn gespecialiseerd in ontnemingszaken. Zij worden door het hele land ingezet bij de behandeling van grote ontnemingszaken.

bron:OM