Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (LNV) Gerda Verburg verricht op 22 maart officieel
de opening van de manifestatie 'Groene Hart in Uitvoering'.
Tijdens die manifestatie presenteren de zeven leden van het Groene
Hart Pact een breed scala aan mogelijkheden om het Groene Hart
duurzaam te behouden. Het evenement vindt plaats in de Pieterskerk
en omgeving in Leiden.

Het Groene Hart Pact is verheugd dat het
kabinet de minister van LNV afvaardigt naar deze manifestatie.
Gerda Verburg is in haar functie de coördinerend minister voor
het Groene Hart. Hiermee wordt in de ogen van het Groene Hart Pact
onderstreept dat het kabinet veel belang hecht aan een duurzame
verbetering van ons Nationale Landschap. Het motto van het nieuwe
kabinet 'Samen werken, samen leven' kan zo voor het Groene Hart
een eerste concrete invulling krijgen.

Tijdens de manifestatie 'Groene Hart in
Uitvoering' presenteren de zeven Pactpartners hun visies,
ideeën en plannen voor versterking van het Nationale Landschap
het Groene Hart. Zo komen de Natte As (van Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer), het Venster Bodegraven-Woerden (o.a.
Milieufederatie Zuid-Holland), duurzame en groene
bedrijventerreinen (Kamers van Koophandel), het recreatief
routenetwerk (ANWB), landbouw in transitie (LTO Noord), de
rood-voor-groen visie (NEPROM) en de kwaliteitsatlas Groene Hart
aan bod. Het Groen Hart Pact bestaat uit ANWB, Natuurmonumenten,
Milieufederatie

Zuid-Holland, LTO Noord, Kamers van
Koophandel, Staatsbosbeheer en de NEPROM.

Essentie van alle plannen en projecten die
tijdens de manifestatie op 22 maart

gepresenteerd worden, is dat de uitvoering
al is gestart of binnen handbereik ligt. Belangrijke sprekers naast
minister Gerda Verburg zijn Ad Scheepbouwer van KPN en
landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8. Aan het slotdebat
nemen de Tweede Kamerleden Roos Vermeij (PvdA) en Ruud van Heugten
(CDA) deel, naast de Noord-Hollandse gedeputeerde Patrick Poelmann
en voorzitter van het Woerdens Beraad Frank Koen. Felix Rottenberg
is dagvoorzitter.

Het congres is primair bedoeld voor
professionals die werken aan de verduurzaming en kwalitatieve
verbetering van ons nationale landschap en inspiratie en
ideeën op

willen doen en willen delen. Het aantal
deelnemers staat enkele dagen voor het congres al boven de
driehonderd. De drie betrokken provincies, verenigd in de
Stuurgroep Groene Hart, hebben zich enthousiast getoond over de
plannen van het Groene Hart Pact. Zowel de provincies als de
betrokken gemeenten in het Woerdens Beraad werken mee aan de
manifestatie in Leiden.

bron:Neprom