Het openbaar ministerie Utrecht heeft
maandag bij de rechter-commissaris de opening van een gerechtelijk
vooronderzoek (GVO) gevorderd naar een verdachte inzake het
trapongeval. Het doel van dit GVO is het horen van een aantal
getuigen en de verdachte bij de rechter-commissaris.

Het onderzoek is tot nu toe steeds gericht
geweest op de exacte toedracht van het ongeval. Uit dit onderzoek
is nu een verdenking gerezen tegen een medewerker van de gemeente.
De verdenking is dat hij, hoewel hij mogelijk op de hoogte was van
een mogelijk gevaarlijke situatie rond te trap, niet of onvoldoende
heeft ingegrepen door de trap te (laten) herstellen. Op dit moment
is er geen aanleiding om de gemeente aan te merken als
verdachte.

Op basis van de uitkomsten van het
onderzoek bij de rechter-commissaris, zal de officier van justitie
bepalen of nader onderzoek (eventueel ook technisch) gewenst is.
Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van
justitie bepalen of er strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden
en zo ja, wie er dan vervolgd zal worden. De nabestaanden en
slachtoffers zijn hiervan op de hoogte gesteld.

bron:OM