De geregistreerde criminaliteit is in de
grote gemeenten sterker gedaald dan in de rest van Nederland.
Vergeleken met het piekjaar 2002 nam de geregistreerde
criminaliteit in deze gemeenten af met 17 procent, tegen 6 procent
voor de overige gemeenten. Vooral het aantal diefstallen en
inbraken is sterk gedaald. Dat blijkt uit tellingen van het
CBS.

Criminaliteit verder afgenomen

In 2005 heeft de politie ruim 1,2 miljoen
misdrijven geregistreerd. Dat is een daling van 5 procent ten
opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met 2002 was de afname 11
procent. Daarmee was de geregistreerde criminaliteit in 2005 weer
terug op het niveau van de jaren 1997/1998.

Bijna de helft van alle misdrijven die in
2005 door de politie zijn geregistreerd, werd in de 25 grote
gemeenten gepleegd. In 2005 waren dat 554 duizend misdrijven, een
daling van 17 procent vergeleken met 2002. Voor de overige
gemeenten samen was de daling 6 procent.

Geregistreerde criminaliteit in Utrecht
sterk gedaald

In Utrecht is het aantal misdrijven per
duizend inwoners van 12–79 jaar het sterkst gedaald van de
grote gemeenten: van 277 in 2001 naar 173 in 2005. Desondanks bleef
Utrecht de gemeente met de meeste misdrijven per duizend inwoners.
Ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht,
Haarlem en Tilburg lagen de aantallen geregistreerde misdrijven per
hoofd van de bevolking aanzienlijk lager dan een aantal jaren
eerder.

Minder diefstal en inbraak

De daling van de totale geregistreerde
criminaliteit komt vooral door een daling van het aantal
vermogensmisdrijven zoals diefstal en inbraak (20 procent sinds
2002) Vooral het aantal autokraken is sinds 2002 fors gedaald. Het
aantal geregistreerde vernielingen is juist met 6 procent
toegenomen. Deze toename vond vooral plaats van 2004 op 2005.

Het aantal geregistreerde
geweldsmisdrijven is sinds 2002 van jaar op jaar toegenomen.
Daarbij is het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per duizend
inwoners echter stabiel gebleven doordat ook de omvang van de
bevolking is toegenomen. De meeste geweldsmisdrijven werden in
2005, net als in de voorgaande jaren, in Amsterdam en Rotterdam
geregistreerd (17 per duizend inwoners), gevolgd door Den Haag,
Arnhem, Eindhoven en Tilburg (alle met 14 per duizend
inwoners).

bron:CBS