De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten gaat de
komende weken gerichte snelheidscontroles houden op de 70 km vakken
die in Zuid-Holland zijn ingesteld op de autosnelweggedeelten die
onvoldoende stroef zijn.

In overleg met het Bureau Verkeershandhaving
Openbaar Ministerie vindt er een herschikking plaats van een aantal
reguliere snelheidscontroles waardoor er ruimte ontstaat voor deze
specifieke controles.

Op diverse trajecten geldt een maximum snelheid van 70 km/uur in
verband met onvoldoende stroefheid van het wegdek. In eerste instantie
voerde de Verkeerspolitie hier toezicht uit met de reguliere
opvallende en onopvallende surveillance.

Uit klachten van weggebruikers en waarnemingen van de Verkeerspolitie
bleek dat dit toezicht niet het gewenste resultaat opleverde. De
meeste weggebruikers bleven massaal de snelheid overschrijden.
Verschillende vrachtwagenchauffeurs negeerden het inhaalverbod of
bleven kort achter hun voorliggers rijden.

Naar verwachting is over 14 dagen 95% van deze weggedeelten hersteld.
De verkeerspolitie zal dan de resultaten van deze specifieke controles
bekend maken.

Bron:
Openbaar Ministerie
Persberichten