Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2004 iets gestegen.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Eind december 2004 stonden,
gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 128 duizend vacatures open. Dit
zijn er 2 duizend meer dan het kwartaal daarvoor.

Groei zwakt af

Eind 2000 bereikte het aantal vacatures een recordaantal van 213
duizend. Daarna daalde het aantal vacatures tot 92 duizend eind
september 2003. Vervolgens steeg het aantal vacatures tot en met het
vierde kwartaal van 2004 vijf kwartalen op rij. Gemiddeld was de
stijging 7 duizend per kwartaal. In het derde en vierde kwartaal van
2004 zwakte de groei wel af. De toename in het vierde kwartaal bedroeg
nog maar 2 duizend vacatures.

Toename in commerciële dienstverlening

Vooral in de commerciële dienstverlening is het aantal vacatures
gestegen. Eind 2004 telde deze sector 75 duizend vacatures. Dit zijn er
3 duizend meer dan een kwartaal eerder. In de industrie, de
niet-commerciële dienstverlening en de landbouw veranderde het aantal
vacatures niet of nauwelijks.

Weer grotere dynamiek op de arbeidsmarkt

Net als in de twee voorgaande kwartalen was er in het vierde kwartaal
van 2004 een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de
aantallen ontstane en vervulde vacatures ten opzichte van een jaar
eerder. In het vierde kwartaal van 2004 zijn 176 duizend vacatures
ontstaan. Dit zijn er 24 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal
vervulde vacatures lag 26 duizend hoger dan een jaar eerder. In het
vierde kwartaal van 2004 zijn in totaal 165 duizend vacatures vervuld.

Vacaturegraad toegenomen

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen.
Dit is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind vierde
kwartaal 2004 stonden er 18 vacatures open per 1 000 banen. Dit zijn er
4 meer dan een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat de
vacaturegraad hoger is dan een jaar eerder. In alle bedrijfstakken,
uitgezonderd vervoer en cultuur, was de vacaturegraad hoger.

Technische toelichting

Het CBS meet het aantal vacatures door een schriftelijke enquàªte onder
ruim 21 duizend bedrijven en overheidsinstanties. Er zijn ook voor
seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers zijn beschikbaar
vanaf het eerste kwartaal van 1997. Door de kwartaaluitkomsten te
schonen voor seizoeneffecten kunnen de recente ontwikkelingen beter
worden gevolgd. Seizoengecorrigeerde reeksen zijn beschikbaar voor het
totale aantal vacatures en voor de landbouw en visserij, industrie en
bouwnijverheid, commerciële dienstverlening en niet-commerciële
dienstverlening.

De meest recente cijfers hebben een voorlopig karakter. Deze kunnen nog
worden aangepast. Zo is het seizoengecorrigeerde aantal vacatures voor
het derde kwartaal van 2004 met 1 duizend naar boven bijgesteld tot 126
duizend. De aangepaste cijfers zijn in de tabellen cursief weergegeven.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek