Onder de titel ‘Klaar voor
onderwater - 100 jaar Nederlandse onderzeeboten’, is een boek
verschenen over de deze maand honderdjarige Onderzeedienst. De
samensteller ervan, kapitein-ter-zee b.d. en oud-commandant van een
onderzeeboot jhr. Robin Snouck Hurgronje, overhandigde vrijdag het
eerste exemplaar aan minister Henk Kamp.

‘Klaar voor onderwater’ geeft
de geschiedenis weer van een bijzonder onderdeel van de Koninklijke
Marine. Het boek beschrijft onder meer de inzet van onderzeeboten
in de Koude Oorlog en alle types, vanaf de allereerste duikboot O-1
tot en met de huidige Walrusklasse. Komende week brengt Koningin
Beatrix een bezoek aan de Onderzeedienst om de verjaardag mee te
vieren.

bron:MinDef