De Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en brancheorganisatie VBO Makelaar (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed, 850 kantoren) zijn tot overeenstemming gekomen over de oprichting van een Geschillencommissie Makelaardij in het kader van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Het overleg vond plaats in het kader van de SER.

Deze aankondiging doet VBO-voorzitter Joël E. van der Reijd op het VBO-congres 2005 dat op 10 juni a.s. wordt gehouden in het Nieuwegeins Business Center.

Met ingang van 1 januari 2006 zullen woonconsumenten klachten tot een bedrag van 10.000,-- laagdrempelig, snel en goedkoop kunnen laten behandelen door dit objectieve en door de overheid gedragen instituut. Een dertigtal branches heeft zich al bij de SGC aangesloten, waaronder o.a. de reisbranche, het bankbedrijf en de meubelbranche. De commissie bestaat uit drie leden: een voorzitter/jurist, aanzocht door SGC, alsmede twee commissieleden, voorgedragen door VBO-Makelaar en de consumentenorganisaties. Vervolgens worden zij - als volstrekt onafhankelijk - benoemd door het bestuur van de SGC.

De samenstelling van de commissie garandeert een objectieve, niet door de makelaardij gedomineerde, behandeling van een consumentenklacht. Uiteraard hoop je altijd dat klachten niet voorkomen. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, hechten wij er groot belang aan dat een en ander snel en goed wordt opgelost. Wij werken al 20 jaar tot ieders tevredenheid met een intern Tuchtcollege, echter dit college kan geen uitspraken doen over de civielrechtelijke aspecten in een klacht, zoals bijvoorbeeld het terugbetalen van courtage of het doen van een schadevergoeding. Daarmee moest de consument tot nog toe, al dan niet gewapend met de uitspraak van het Tuchtcollege, altijd nog naar de rechter. Door te kiezen voor de SGC kan deze laatste trap worden overgeslagen. Zo kan de consument sneller verhaal halen, aldus VBO-voorzitter Joël E. van der Reijd.

Het is niet toevallig dat ons congres laagdrempelige geschillenoplossing als thema heeft. De VBO hecht hier buitengewoon veel waarde aan. Als wij oog hebben voor een eventuele klacht van de klant, zal de klant ook oog hebben voor ons, vinden wij. Het congresthema Mediation wordt door verschillende prominente sprekers (waaronder Prof. Mr. A.F.M. Brenninkmeijer, hoogleraar te Leiden en mevrouw Mr. M. Pel, vice-president Gerechtshof Arnhem en beiden groot voorstander van laagdrempelige geschillenbeslechting middels mediation) belicht. Gerechtelijke procedures zijn gecompliceerd, langdurig en duur. Onze organisatie staat bekend als innovatief en pragmatisch. Vandaar dat wij gekozen hebben voor dit onderwerp. De bereikte overeenstemming over de SGC en het congresthema vallen nu mooi samen. Dat is winst, aldus Van der Reijd.

SGC reageert verheugd over het bereikte resultaat in het overleg tussen VBO en de Consumentenorganisaties om het mogelijk te maken ook in de makelaardij o.g. tot een laagdrempelige geschillencommissie te komen voor de woonconsument. Goed voor de consument en goed voor de makelaar!, aldus hoofd juridische zaken van de SGC, dhr. Koos Nijgh.

Dit is een gezamenlijk persbericht van VBO Makelaar en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

bron:VBO