Leerlingen met een klacht over hun
rijschool kunnen sinds 1 november terecht bij de nieuwe
Geschillencommissie Rijscholen. De rijschool moet daarvoor wel
aangesloten zijn bij de branchevereniging BOVAG. De
geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Zij is onderdeel van de
algemene voorwaarden waarover de Consumentenbond en de ANWB het met
de BOVAG eens zijn geworden.

Die voorwaarden bepalen verder onder meer:

dat de rijschool de klant tijdig vertelt dat de verblijfsstatus,
lichamelijke conditie en een eerdere ontzegging van de
rijbevoegdheid het halen van het rijbewijs in de weg kunnen staan;

dat de klant zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur en
examen doet in het type auto waarin hij les heeft gehad;

dat de lestijd geheel aan rijles wordt besteed.

bron:CBR