Op 21 april ontvangen bijna 250 getalenteerde scholieren uit heel Nederland het LAPP-Topcertificaat van de Universiteit Leiden. LAPP-Top staat voor Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students en is bedoeld voor 5 en 6 vwoers die geselecteerd zijn op talent en motivatie en die meer aankunnen dan hun gewone schoolwerk.

Tussen januari en april kwamen de scholieren, soms van ver, naar Leiden om een van de veertien programmas te volgen. De leerlingen konden zich de afgelopen maanden verdiepen in allerlei onderwerpen. Ze werden begeleid door hoogleraren, docenten en studenten van de Universiteit Leiden. De scholieren die kozen voor wijsbegeerte hielden zich bezig met het thema mens en machine, maar verdiepten zich ook in de essentie van slagroom en de vraag of ons denken over slagroom veranderd is sinds de uitvinding van de klopper. Bij de opleiding Talen en culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de gevolgen van de tsunami van Tweede Kerstdag. Welk verband is er tussen de huizenbouw op Atjeh en de enorme verwoesting op datzelfde eiland? Bij Informatica analyseerden de leerlingen de werking van de kaartjesautomaat van de NS. Hoe zorg je ervoor dat het apparaat geen kaartje uitgeeft als de klant niet betaalt? De deelnemers aan het programma Griekse en Latijnse taal en cultuur lazen teksten op papyrus. Ze ontdekten dat Grieken elkaar ook al kattebelletjes schreven, en dat ze zelfs een recept voor tandpasta op papier zetten.

Van hun ervaringen bij LAPP-Top hebben de vwoers een verslag gemaakt, getiteld Wat is de essentie van slagroom? LAPP-Top wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst op donderdag 21 april, waarbij ook het verslag wordt gepresenteerd. De scholieren geven presentaties waarbij zij demonstreren wat zij van hun LAPP-Top programma hebben opgestoken. Na afloop ontvangen zij een certificaat.

Naast LAPP-Top biedt de Universiteit Leiden sinds 2004 ook een tweejarig onderwijsprogramma aan, dat door vwo-scholieren met interesse voor de wetenschap kan worden gevolgd. Hieraan nemen op dit moment 53 vwoers deel, zodat de Universiteit Leiden nu jaarlijks zon driehonderd getalenteerde scholieren in huis heeft, die zij kan laten kennismaken met en enthousiasmeren voor de wetenschap. De verwachting is dat dit aantal komend jaar nog zal toenemen.

bron:Universiteit Leiden