Ajax voetballer à©n Geuzenvelder Nigel de Jong opent zaterdag 9 juli een voetbalveldje dat zijn naam gaat dragen. Het geasfalteerde trapveldje op het Michel de Klerkhof is voorzien van belijning, doelen, basketbalpalen en een heuse afbeelding van Nigel op de middenstip.

De asfaltering en belijning zijn mogelijk gemaakt door inspanningen en bijdragen van buurtcommissieleden van buurt 6, 7 en 8 en adidas, Nigel's persoonlijke sponsor. Ook woningbouwvereniging Eigen Haard, AWV en de Stichting De Zonnige Jeugd hebben een financiële bijdrage geleverd. De Zonnige Jeugd heeft als doel de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd te bevorderen.

Het grasveldje op het Michel de Klerkhof werd intensief gebruikt door de jeugd uit de buurt en was daardoor kaal en modderig geworden. Bij slecht weer was het niet te gebruiken. Regelmatig inzaaien bood geen soelaas: na drie weken was het verse gras alweer kapot. De jongeren kwamen regelmatig bij Leo Barbieri, buurtconciërge van buurt 6 & 7, om te vragen of het veld niet geasfalteerd kon worden. Een dure aangelegenheid, dat wisten ook de leden van de buurtcommissies van Geuzenveld, maar wel een oplossing voor het probleem. De commissieleden van de drie buurten hebben uiteindelijk een verzoek ingediend bij het stadsdeel om het buurtbudget hiervoor aan te wenden. Het Dagelijks Bestuur gaf hiervoor toestemming.

Geld voor belijning
Het veld is in het voorjaar van 2004 geasfalteerd, maar geld voor mooie belijning was niet meer voorhanden. Piet Sahl, buurtcommissielid van buurt 7 heeft toen Nigel de Jong benaderd. De Jong is in Geuzenveld opgegroeid en heeft er de basis gelegd voor zijn voetbalcarrià¨re. Hij speelt nu bij Ajax en behoorde al tot de Oranje selectie. De Jong en adidas waren direct enthousiast en zegden het resterende bedrag voor de belijning van het veld toe. Op de middenstip van het veld zal ook een afbeelding van de in het stadsdeel geboren voetballer prijken.

Buurtbudget voor elke buurt
Jaarlijks kunnen bewoners voorstellen indienen ter verbetering van de eigen buurt. Een voorstel kan betaald worden uit het buurtbudget. In het buurtoverleg wordt over de voorstellen gestemd. Het Dagelijks Bestuur van Geuzenveld-Slotermeer geeft de definitieve instemming met de voorstellen.

bron:Stadsdeel Geuzeveld/Slotermeer Amsterdam